banner

Evenementenlocatie Insaid had ontheffing voor geluid


Een enorme berg klachten, zowel formeel gemeld bij de overheid, alsook in de mail van inwoners. Volgens The Inside was er een ontheffing.

‘We hebben een evenement georganiseerd waarbij we één van de vier ontheffingen hebben gebruikt met betrekking tot de geluidsnormering. Deze geluidsnormering licht hoger dan bij een normaal evenement, waarbij we ruim binnen de geldende normen zijn gebleven. Speciaal hiervoor hebben wij (evenals op vrijdagavond) een geluidstechnicus de gehele avond buiten laten staan die dit binnen de normen hield.’

Frustraties

Het is de reactie van de evenementenorganisatie The Inside, die huisvest in het voormalige Insaid gebouw aan de Heusdensebaan, op klachten mails van inwoners. Die mails – alleen van zaterdag  zijn het er al 13 die ons zijn toegezonden – liegen er niet om. Van verbazing, teleurgesteld, begrip voor het feest maar niet voor de overlast, soms ook boos, belazerd, en een enkel vloeken en tieren. Duidelijk is dat de frustraties aan beide kanten oplopen, en inwoners de feesten in het Insaid gebouw meer dan zat zijn. Mooie feesten, die de muziekliefhebbers graag zien…

Overlast

Een van de overlast gevende feesten bij The Inside (Bron: The Inside Facebook)

Samengevat komt de overlast neer op geluid, dat doordringt in de slaapkamers, ook in de nachtelijke uren. Voor het geluid van de muziek, heeft de organisatie diverse waarschuwingen en later een dwangsom opgelegd gekregen vanuit de gemeente. Daarna zijn er twee weken terug en afgelopen weekend opnieuw meerdere meldingen ontvangen. De gemeente moet de rapporten hiervan nog uitwerken en al of geen maatregelen opleggen; dat zal afhangen van de bevestiging van de ontheffing, en de meetresultaten na onderzoek.

Andere klachten gaan om schreeuwende bezoekers, die ’s nachts bij het naar huis gaan over straat lopen. Niet alleen bij het gebouw, maar ook door De Heusdensebaan, waar de meeste inwoners de overlast beu zijn. Vuurwerk dat afgelopen zaterdagnacht afgestoken werd was daarbij een van de bronnen. ‘Dit vuurwerk werd inderdaad afgestoken door één van de vertrekkende bezoekers, overigens niet op ons terrein. We zijn hier direct op afgegaan en zijn nummerbord van de auto is doorgegeven aan de politie.’ Meer zegt de organisatie daar niet aan te kunnen doen, zo blijkt uit de door ons ontvangen mailwisseling.

In een andere mailwisseling, over gezinnen die wakker liggen, geeft de organisatie aan: ‘Een compleet gezin wakker houden willen we absoluut tegen gaan. Met een uitstroom van 900 bezoekers is het echter onmogelijk om hier compleet geen last van te ondervinden… ‘ De organisatie heeft mensen op straat en wil proberen de situatie te verbeteren, maar geeft zelf ook aan: ‘… om mensen rustig en kalm te houden, maar met een slok op, blijkt dit heel lastig te zijn.’

Handhaving

Formeel loopt er voor de lange termijn nog een rechtszaak tegen de vergunning. Voor de korte termijn, is aan de gemeente gevraagd welke regels er exact van toepassing zijn, of er inderdaad een ontheffing is, welke resultaten de metingen hebben opgeleverd en of er sprake is van handhaving; indien bekend volgt daar meer informatie over.

Duidelijk is in ieder geval dat meerdere inwoners hier structureel overlast van ervaren, en deze inwoners hebben ook de lokale politiek gevraagd in te grijpen; of deze dat gaat doen is nog niet bekend.

Update 16-10-2018 14.45 uur

Gemeente Oisterwijk laat desgevraagd weten: ‘Er is inderdaad ontheffing verleend in de genoemde weekenden. In beide weekenden zijn metingen verricht. De definitieve rapporten hiervan moeten we nog ontvangen. Het eerste beeld geeft aan dat de geluidsnorm (inclusief geldende ontheffingen) niet is overschreden.’ Aldus de woordvoerder, die daarmee de hierboven vermelde uitleg van The Inside bevestigt. ‘Een ontheffing betekent een tijdelijke verruiming van de geluidsnorm. De organisatie kan hiervan 4 keer per jaar (incidenteel) gebruik maken en moet hiervan melding doen. Daarin staat ook dat met carnaval (4 dagen) en met de kermis (4 dagen) een ontheffing van de geluidsnorm geldt.’  De ontheffing kan door de horeca worden ‘afgeroepen’ middels een melding, en op deze melding is geen bezwaar mogelijk.

De VVD heeft naar aanleiding van de vernoemde klachten de gemeente om uitleg gevraagd: ‘Begin juli heeft de gemeente – na bezwaren vanuit de buurt en op advies van de bezwaarcommissie – de aanvankelijk verleende omgevingsvergunning van de evenementenlocatie aangescherpt. Desondanks blijven er klachten komen. De VVD ziet echter ook hardwerkende ondernemers alles in het werk stellen om zaken op te lossen. Bovendien zijn er opvallend veel positieve reacties hoorbaar van (jonge) inwoners die de gevarieerde activiteiten in The Inside zeer waarderen,’ aldus de VVD. De VVD wil informatie over al of niet geconstateerde overtredingen, en vraagt om duidelijkheid voor zowel inwoners als de ondernemers. ‘VVD Oisterwijk vindt dat The Inside een eerlijke kans verdient, uiteraard binnen de vastgestelde geluids- en overlastnormen voor omwonenden.’

Delen: