banner

Eerste Oisterwijkse Mantelzorgcompliment voor inwoners Pannenschuur


Iedereen in onze gemeente die als mantelzorger voor een naaste zorgt, verdient een Mantelzorgcompliment. Deze week overhandigt wethouder Dion Dankers de eerste daarvan aan een echtpaar in de Pannenschuur.

Mantelzorg doe je samen…

Met dit Mantelzorgcompliment wil de gemeente Oisterwijk de mantelzorgers bedanken voor hun inzet en goede zorgen van het afgelopen jaar. De gemeente werkt daarbij samen met ContourdeTwern en de lokale winkeliers- en horecaondernemingen. Dit compliment bestaat uit twee waardebonnen à €12,50 die besteed kunnen worden in onze gemeente.

Op maandag 8 oktober ontvangen de heer en mevrouw Potters uit Oisterwijk het mantelzorgcompliment. Mevrouw Potters zorgt al enkele jaren intensief voor haar man. Meneer Potters heeft de afgelopen jaren diverse tegenslagen gehad op het gebied van zijn gezondheid. Hij is hierdoor verzwakt en heeft de gehele dag zuurstof én zorg nodig. Als blijk van waardering ontvangen zij als eerste het vernieuwde mantelzorgcompliment.

DTZ logo low