banner

Dood gaan wij allemaal!


Dood gaan wij allemaal, leven is ook sterven, denk erover, praat erover.

Gastsprekers bij deze interactieve lezing op 5 november in Den Boogaard in Moergestel,  zijn Margot Verkuylen, Specialist ouderengeneeskunde, hospice arts en kaderarts palliatieve zorg en Mariska van Veenen, Acteur/trainer en coach rondom thema’s rouw en verlies.

Praten over doodgaan is niet altijd eenvoudig. Toch zullen we er allemaal eens mee te maken krijgen. Sommige mensen zien de dood al enige tijd naderen. Bij anderen breekt de dood plotseling in hun leven in. Voor nog weer anderen speelde de dood tot nu toe in het dagelijks leven geen rol.
Allen die weten dat zij binnen afzienbare tijd zullen sterven zitten met veel vragen. Sterven heeft voor iedereen andere betekenis. De dood kan je zeer angstig maken. Maar je kunt ook verlangen naar het einde. Anderen zijn in staat hun naderende dood te aanvaarden., soms na worsteling. Ze willen misschien nog alles uit het leven halen wat tot hun mogelijkheden behoort.
Ondanks de zekerheid dat wij allen eens zullen sterven weet niemand wat we moeten verwachten bij het uitblazen van onze laatste adem.
Dood gaan we allemaal Wij zitten allemaal in het zelfde schuitje…. tot de dood ons scheidt.
Maar veel mensen vinden het lastig om in gesprek te gaan over het levenseinde en de wensen en mogelijkheden daar omheen. Als de dood nadert en het leven bedreigd wordt, vraagt dit om palliatieve zorg. Om goede palliatieve zorg te verlenen is het belangrijk dat deze zorg tijdig wordt ingezet. Hoe praat je met elkaar over de laatste levensfase en de dood? Wat kom je bij jezelf tegen als het over doodgaan hebt? Wat is palliatieve zorg? En welke medische beslissingen rond het levenseinde kunnen gemaakt worden? Vragen…en nog eens vragen. Want waar moet je het over hebben? Hoe doe je dat? En waarom zou je praten over doodgaan?
Onze gastsprekers zullen op interactieve wijze bovenstaande vragen belichten. Beiden hebben elkaar gevonden in hun missie om het praten over doodgaan normaler te maken. Vanuit hun vak en vanuit hun persoonlijke ervaringen gaan ze hier samen met de zaal de dialoog over aan. Betrokken, vakbekwaam en soms met de nodige humor, die wat lucht geeft.

Werkgroep “Levenskunst voor wie goed oud wil worden” samen met Alzheimer café Oisterwijk en de gemeente willen een aanzet geven om doodgaan wel in een vertrouwelijke sfeer bespreekbaar te maken met behulp en in aanwezigheid van de professionelen.

Programma
13.30 – 14.00 uur Inloop en ontvangst met gratis koffie en/ of thee
14.00 – 14.15 uur Filmvertoning: verschillende manieren van sterven
14.15 – 16.45 uur Interactieve lezing en oefenen
16.45 – 17.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisseling
Toegang: 5 euro ( koffie bij ontvangst inbegrepen)
Open inloop…de eerste aanwezigen hebben de beste plaatsen.

DTZ logo low