banner

Besluit tot sluiting Haarendael in Haaren


Op grond van artikel 13b van de Opiumwet is burgemeester Zwijnenburg-Van der Vliet van de gemeente Haaren voornemens om met ingang van 15 november 2018 om 12:00 uur een deel van Landgoed Haarendael voor de duur van zes maanden te sluiten. Het officiële voornemen tot sluiting volgt op het aantreffen van een drugslab op het landgoed.  Eerder is dit voornemen al kenbaar gemaakt, dit keer betreft het de formele afhandeling daarvan, waarbij gekozen is voor het afsluiten van een deel van het gebouw; overige ruimten kunnen in gebruik blijven; zo ook de aldaar gevestigde gedenkplaats.

Synthetisch drugslab

Het gearceerde deel zal worden gesloten.

Op donderdag 11 oktober ontdekte de politie en een toezichthouder van de gemeente Haaren een synthetisch drugslab in Haarendael aan de Raamse Akkers 16-16a in Haaren. Na onderzoek bleek het te gaan om een volledig ingericht drugslab, met een grote voorraad goederen en materialen bedoeld voor de productie van de harddrug amfetamine. Gelet op de professionaliteit van wat er werd aangetroffen, mag er van worden uitgegaan dat de drugslocatie onderdeel heeft uitgemaakt van een crimineel drugscircuit.

Voornemen tot sluiting

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet is burgemeester Zwijnenburg-Van der Vliet voornemens om het gebouwdeel dat in onderstaande afbeelding blauw is gemarkeerd voor de duur van zes maanden te sluiten en te verzegelen. In het belang van het behoud en herstel van het landgoed geldt de sluiting enkel voor het gedeelte van de daadwerkelijke productieplaats. Met de sluiting wordt beoogd herhaling te voorkomen, de bekendheid als drugslocatie te beëindigen en een signaal af te geven dat wordt opgetreden tegen overtredingen van de Opiumwet.

Gedenkplaats Haaren

De Gedenkplaats Haaren, met een museum over de oorlogsjaren gevestigd in het gebouw Haarendael, blijft gewoon open. De locatie waar de Gedenkplaats is gevestigd ligt niet in het blauw gemarkeerde gedeelte.

Delen: