banner

Wat te doen met 1,8 miljoen?


Vanavond is de commissievergadering, maar op vragen over de voetbalfusie, zijn de antwoorden nog niet ontvangen.

Wat te doen met 1,8 miljoen?

Het betreft in dit geval de vraag, wat de gemeente wil gaan doen met de twee gebouwen, die voor 1,8 miljoen opgekocht worden en wat de gedachte is met de vrijkomende velden van Taxandria. De fuserende clubs hebben het geld nodig voor de bouw van een nieuwe accommodatie, tezamen met een garantstelling voor een lening. Het bedrag komt bovenop het bedrag dat nodig is voor de herinrichting van de velden en het terrein, waarvoor de clubs aan de gemeente hun huur betalen.

Onduidelijk

De toekomstplannen voor de 1,8 miljoen waard zijnde panden, die van RKSV Oisterwijk en Taxandria, zou men logischerwijs voorafgaande aan een raadsbesluit over deze besteding mogen toelichten. De panden zijn eigendom van de clubs, en moeten door de gemeente opgekocht worden om het nieuwe gebouw van de fusieclubs te financieren. Een idee werd geopperd om de Scouting en atletiekvereniging Taxandria in de panden te huisvesten, maar uitgewerkte plannen of verdere uitleg hierover, en wat men met de vrijkomende sportvelden wil gaan doen, komt er vooralsnog nog niet. Wat zijn die plannen, hoe reëel zijn ze en zijn betrokken organisaties het eens met die plannen?

Gaat de gemeenteraad akkoord met een investering van 1,8 miljoen, zonder daar duidelijkheid over te krijgen? Of geeft de 1,8 miljoen uit aan panden die vervolgens leeg blijven staan?

Risico
Behoudens het CDA, hebben ook de politieke partijen zich desgevraagd en ondanks hun belofte tot het geven van een reactie, nog niet uitgelaten over dit vraagstuk. Het CDA ziet in, dat ‘het financiële plaatje staat of valt bij het aantal en inzet van vrijwilligers. Hierover worden aannames gedaan op basis van de huidige situatie, maar als vrijwilligers hun club niet meer herkennen na een fusie met anderen en zich niet meer thuis voelen, zal de gemeente veel werkzaamheden moeten uitvoeren en/of door de fusievereniging tegen betaling moeten worden uitbesteed. Dat heeft zeer grote gevolgen voor de benodigde jaarlijkse subsidie,’ aldus fractievoorzitter Guus Mulders. ‘Voor het CDA staat voorop dat iedereen zich na de fusie meer dan thuis en welkom voelt, het fundament van een vereniging.’

Geen reactie
Toezeggingen tot nadere uitleg zijn door de woordvoerder van het college (burgemeester en wethouders) gedaan, echter met het vertrek van wethouder Jan de Laat mogelijk opgeschoven; zo is ook de commissievergadering van afgelopen donderdag verschoven naar maandagavond. Of daar de informatie wel bekend is, horen we vanavond (zie vervolg ‘Voetbalfusie nog geen gelopen race‘)