banner

VVD Oisterwijk huilt: haar kiezers worden niet gehoord


VVD Oisterwijk is gepikeerd, ze mochten niet meepraten over het al of niet zoeken naar een nieuwe wethouder:

Anne Cristien Spekle-Hooghart , fractievoorzitter van de VVD (Foto: Masja Vlaminckx)

‘Nu wethouder Jan de Laat al na 4 maanden opstapt, en zelfs zijn PrO-lidmaatschap opzegt, raakt dit de gehele Oisterwijkse gemeenschap. Zeer opmerkelijk dus dat de VVD met 4 raadszetels niet is uitgenodigd voor een overleg hierover. Een cordon sanitaire door de regerende partijen, waarmee zij ruim 2.300 kiezers monddood verklaren. Mogen hun opvattingen niet gehoord worden?’

De VVD vraagt zich hardop af: ‘Hoe ‘raadsbreed’ is zo’n overleg met volledige uitsluiting van 1 partij? En wie luistert er nu nog naar de kiezers? Van ‘samen als raad’ is blijkbaar plotseling geen sprake meer nu dat even beter uitkomt. Wij zien dit zwaktebod van de coalitie dan ook als regelrechte ondermijning van de democratie en minachting van de inwoners van Oisterwijk.’

Afzonderen

De VVD lijkt er hier aan voorbij te gaan dat ze zelf eerder het raadsakkoord niet ondertekend hebben, en daarmee zichzelf van het ‘raadsbrede’ hebben afgezonderd. Het is de VVD zelf geweest, die uiteraard in haar eigen rechthebbende en zorgvuldige afweging, de keuze heeft gemaakt zichzelf (en daarmee hun kiezers) van de andere partijen en hun plannen los te maken. Het bericht dat ze kort na het vertrek van wethouder Jan de Laat hebben verspreid, waarin ze duidelijk hun onvrede over de gang van zaken hebben geuit, en een nieuwe PrO wethouder niet vanzelfsprekend vonden, zal daar vermoedelijk ook aan hebben bijgedragen. De andere vier partijen, goed voor 17 zetels in de raad, willen de weg die ze zijn ingeslagen nou eenmaal een kans geven.

Oppositie

‘PGB, PrO, AB en CDA bevestigen zo bovendien alle vooroordelen die mensen hebben over de Oisterwijkse politiek. En onderschrijven de bezwaren die de VVD van het begin af aan had tegen deze vorm van kompasloos besturen. Nu onze vrees al zo snel is uitgekomen, worden we gesterkt in de noodzaak van onze oppositierol. Zo lang aan De Lind elk solide fundament ontbreekt en dit ‘unieke democratisch’ experiment maar doorsukkelt, zullen wij ons onverminderd inzetten voor de inwoners en ondernemers van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Ook zonder uitnodiging aan tafel zal VVD Oisterwijk van zich laten horen en onze verkiezingsbeloften nastreven!’

Wat dat betreft mag gezegd worden dat ze hier hun oppositierol goed vervullen. Hoewel het verder afgelopen maanden redelijk stil was, laat de VVD de laatste dagen weer flink van zicht horen, zoals we zien in de deze week gepubliceerde berichten en analyses.