banner

Spoor Oisterwijk zonder tunnel en gevaarlijk


Het spoor deelt Oisterwijk in twee, en als spoorovergangen geblokkeerd zijn vanwege storingen, stilstaande treinen of een ongeval, dan worden grote groepen mensen van elkaar, en van hun werk, huis of school gescheiden. Gemeente Oisterwijk heeft hierover gesproken met ProRail.

Niemand moet er aan denken, maar wat als dit een keer echt flink fout gaat?

Hinder en gevaar
Met de toename van het spoorverkeer, de groei van weggebruikers, de groei van Oisterwijk, en de vele blokkades die er zijn geweest, maakt dit een groter wordend en terugkerend probleem. In praktijk blijkt tot op heden dat er in voorkomende gevallen zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, als weggebruikers vanwege het lange wachten of met gebrek aan informatie zelf het spoor oversteken. Het maakt de situatie daarmee niet alleen hinderlijk, maar ook uiterst gevaarlijk!

Geen tunnel

Voetgangers en fietsers wagen de oversteek… (Foto: Toby de Kort).

‘Hoe mooi zou het zijn een spoor- of een wegtunnel?’ aldus wethouder Dion Dankers. Voor de korte termijn geen oplossing, maar voor de toekomst een veel gehoorde wens, of sommigen zien het als noodzaak. Een verzoek aan het ministerie, zoals minister Cora van Nieuwenhuizen opperde, is er nog niet gedaan. Recent gaven voormalig raadslid Patrick Simons en huidig VVD raadslid Bianca Taapken aan dat een dergelijk verzoek al tien jaar oud is, en ook hun wethouder Wagenmakers heeft ooit een dergelijk verzoek van de raad ontvangen, maar van concrete plannen is het nooit gekomen. ‘Natuurlijk heeft de gemeente hier intern al over gesproken en heb ik het kort aangehaald in het gesprek met ProRail. Om dit te realiseren zijn er twee zeer zwaarwegende punten, namelijk de kosten (en wie zal dat betalen) en de infrastructuur van onze wegen. Op dit moment is het dan ook geen haalbare kaart, maar daarmee is het niet van tafel.’

Blokkade
Een belangrijk gebleken onderwerp, naast uiteraard het wegnemen van de verstoring, is de communicatie bij een blokkade. Welke overwegen zijn afgesloten, welke zijn beschikbaar, en hoe lang gaat de verstoring duren? ‘De gemeente kan beter en sneller communiceren als de gemeente de informatie voorhanden heeft. Daarin zijn we afhankelijk van anderen. Door de verschillende gesprekken die ik hieromtrent gevoerd heb ga ik er van uit dat er een verbetering is. Dit hebben we nog niet in praktijk kunnen brengen, omdat het al weer maanden geleden is dat de spoorwegovergangen langdurig gesloten bleven.’

Goed bedoelende inwoner (in zwarte kleding) regelt het verkeer…  (Foto: Toby de Kort)

Maatregelen
Hoe snel en op welke manier de gemeente de weggebruikers in voorkomende gevallen kan informeren vertelt de wethouder niet. Maatregelen zoals de inzet van politie of verkeersregelaars – dat werd eerder al aangegeven – worden niet genomen. Afgesloten blijft afgesloten en met name fietsers en voetgangers hebben in dat geval pech. In de praktijk blijkt dat deze weggebruikers zichzelf genoodzaakt zien iets te doen wat niet mag, én gevaarlijk is, maar wel gebeurt: oversteken!

Verantwoordelijk
Dankers benadrukt nogmaals dat ‘iedereen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen veiligheid. Immers als de spoorbomen gesloten zijn is er iets aan de hand op het spoor. Voor de veiligheid van weggebruikers wordt het spoor gesloten. Het is dan ook niet de bedoeling dat men de gesloten bomen en het rode licht negeert. Doet men dat dan wel dan kan er niemand anders verantwoordelijk zijn dan de weggebruiker zelf. Dit is een feit waar we niet omheen kunnen.’ Veel inwoners vragen zich serieus af: is het echt reëel dat ProRail en Gemeente de verantwoordelijkheid bij de soms ook kwetsbare weggebruiker neerleggen?

Oversteken blijft gevaarlijk en het mag niet!

‘Het zou mooi zijn als de media een bijdrage levert in het welzijn van de weggebruiker door bovenstaande constant onder de aandacht te brengen,’ aldus een beroep van de wethouder op de lokale media. Dat doen we uiteraard met liefde en plezier!

Of dat die oproep het probleem oplost? Of inwoners om fietsen, om lopen of 10 minuten in onwetendheid wachten, soms zelfs tot 2-3 uur? Of dat we daarmee wijkbewoners van het spoor af kunnen houden, als ze in hun goede bedoelingen de medemens willen helpen oversteken?