banner

Scouting Oisterwijk wil naar gebouw RKSV


Eerder was al bekend, dat de Scouting voorzichtige interesse heeft voor het leegkomende gebouw van RKSV Oisterwijk. Dit pand wordt samen met het pand van Taxandria voor 1,8 miljoen euro opgekocht door de gemeente, zo is het plan, om daarmee de fusieclub van de drie voetbalverenigingen een nieuw onderkomen te kunnen bieden.

De ligging van het huidige RKSV onderkomen, en de gronden die Scouting er bij wil betrekken.

Uitstel

Ruim voor dit idee, was de Scouting reeds decennia lang op zoek naar een nieuw onderkomen, en was hen enkele jaren terug een locatie aangewezen, even later een andere. Hiervoor zijn diverse ontwerpen gemaakt en kosten doorgerekend. Scouting Oisterwijk wacht volgens eigen zeggen op dit moment nog op de Gemeente Oisterwijk, die duidelijkheid zou moeten geven over de huurkosten over hun nieuwe onderkomen.

Ondertussen hebben ze naast die nieuwe locatie, ook hun oog laten vallen op het leegkomende RKSV gebouw, aan het einde van de Sportlaan. Hiermee zou een leegkomend gebouw herbestemd kunnen worden, en zou er volgens hen ook ruimte komen voor combinaties met bijvoorbeeld Wonderland.

Verbouw
De huidige sportaccommodatie vraagt, naast de voornoemde aanschaf van pakweg 9 ton, ook bouwkundige aanpassingen. Het gebouw is ingericht als sportkantine en kleedkamers en dergelijke, en richt zich op de voetbalvelden. Voor gebruik door de Scouting zou dat aangepast moeten worden. Ook vraagt de Scouting een deel van omliggende grond, om in te richten als Scoutingterrein. De kosten daarvan zijn nog niet bekend.

Over dit alles geeft voorzitter Sjef van de Wiel uitleg aan de gemeenteraad, die komende donderdag een besluit moet nemen over de voetbalfusie, en al of niet in gaat stemmen met de diverse investeringen voor die fusie, waaronder de aankoop van de leegkomende panden.

 

 

Delen: