banner

Proef met arbeidsmigranten in woonwijk Oisterwijk (Update)


Tijdens de verkiezingen waren de partijen verdeeld:  AB en het CDA vonden dat arbeidsmigranten uit woonwijken geweerd moesten worden, van PrO en VVD mochten ze daar wel wonen en  PGB was er nog niet uit. Het college (burgemeester en wethouders) heeft afgelopen week ingestemd met een proef om 5 arbeidsmigranten in één woning toe te staan, maar ziet ook in dat er daarna meer aanvragen kunnen volgen.  Meerdere meldingen komen hierop binnen, dat dergelijke bewoning in Oisterwijk al bestaat. Wij hebben de gemeente dan ook gevraagd hoe dat kan, wat het verschil is, en of er sprake is van illegale situaties.

Migranten

Vijf medewerkers van een metaalbedrijf mogen binnenkort worden gevestigd in een woning in Oisterwijk; welke woning dat is, is nog niet bekend. Het gaat hier om wonen in een woning die gelegen is in een woonwijk, niet op een industrieterrein. De bewoners zijn arbeiders afkomstig uit Polen, die volgens het bedrijf nodig zijn, omdat deze arbeidskrachten in de omgeving niet te vinden zijn.

Omwonenden

Niet de gemeente, maar het bedrijf moet allereerst een dialoog aangaan met de buurt. Ook moet het bedrijf zorgen voor informatie over ‘wat te doen bij overlast’ en moeten er voldoende parkeervoorzieningen zijn voor de extra bewoners in de straat. De gemeente onderkent in haar stukken dat de buurt deze proef mogelijk niet enthousiast gaat ontvangen.

Meer woningen

De definitieve beslissing moet geborgd worden aan de hand van een vergunningsaanvraag. En hoewel het hier om een pilot gaat, en iedere aanvraag afzonderlijk beoordeeld moet worden, ziet de gemeente ook in dat daarna het weigeren van andere aanvragen vanuit het gelijkheidsbeginsel niet mogelijk is. Of er ook formeel bezwaren komen op dit besluit is nog niet bekend.

Update:  Uitvoering is al een feit!

Volgens het Brabants Dagblad (lees hier) zou deze situatie aan de Haarenseweg al een feit zijn.  Nog voordat het bedrijf de door de gemeente voorgeschreven procedure volgt, is bewoning van meerdere Polen in één huis aldaar al gerealiseerd.

Overigens zouden ook elders in Oisterwijk reeds arbeidsmigranten verblijven, in vorm van kamerbewoning.  Er komen meldingen binnen van de Kerkstraat, de Boxtelsebaan en de Pannenschuurlaan. Allen plekken waar volgens omwonenden meerder arbeidsmigranten samen in één woning wonen.

De reactie van de gemeente hierop:

‘In de pilot wordt gesproken over een nader te bepalen locatie, omdat er nog geen concrete locatie bekend is. De pilot is erop gericht om te komen tot beleid om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat beleid is er nu nog niet, maar we onderkennen wel het probleem en er ligt ook een regionale opgave. Vandaar nu deze pilot. Haarenseweg was ons niet bekend, er zijn ook geen officiële klachten of verzoeken om handhaving over gekomen. Dat er nu meer meldingen komen laat zien dat er behoefte is aan beleid op de huisvesting van arbeidsmigranten. En daar is de pilot dus voor bedoeld.’

Dergelijke bestaande locaties zijn dus mogelijk nog illegaal. Mochten inwoners overlast ervaren kunnen ze dit melden bij de gemeente.