banner

PrO Oisterwijk blijft vasthouden in Tiliander dossier


Daags na het vertrek van wethouder Jan de Laat (PrO), stelt PrO opnieuw vagen over de hekele kwestie: het handelen van de ambtelijke organisatie, die naar eigen zeggen zonder instemming van het college of de raad in 2017 een voorschot hebben gegeven aan Tiliander van 220.000 euro.

Tiliander Oisterwijk

Raadslid Ruud van der Star (PrO) liet vorige week weten niet te geloven dat het college (burgemeester en wethouders) hiervan niet op de hoogte is geweest. ‘Ik weet bijna zeker dat dit in het vorige college ter sprake is geweest,’ zo liet hij aan het Brabants Dagblad weten. Het is alom bekend dat de raad over dergelijke ontwikkelingen op de hoogte gehouden wil worden.

Het was voor wethouder Jan de Laat de druppel, en hij gaf hierna aan te vertrekken. Hij heeft de steun gemist vanuit zijn partij.

Zelfstandig?

‘We hebben eerder vragen gesteld over Tiliander, met als achtergrond om te kijken hoe de beslissingen rond het voorschot nu precies verlopen zijn en waarom het onder de post ‘Abonnementen’ is geschaard. De antwoorden daarop hebben ons verrast, in die zin dat wij niet verwacht hadden dat een ambtenaar zelfstandig kan besluiten over voorschotten op zo’n gevoelig dossier,’ aldus fractievoorzitter Jean Coumans van PrO. De partij is ontstelt ‘dat het normaal lijkt dat de ambtenaar daar het college niet van op de hoogte stelt.’ Eerder liet het college aan PrO weten, dat de ambtenaar zelfstandig een besluit heeft genomen om een voorschot te gegeven, toen Tiliander vorig jaar een tekort op de rekening had.  Het bedrag zou per abuis onder een verkeerde noemer zijn geplaatst.

Informatieplicht

Er zijn bij PrO tal van vragen opgekomen, op de antwoorden die helderheid hadden moeten brengen. Vragen die het college in haar informatieplicht wellicht zelf ook had kunnen bedenken:  ‘We vinden dat we als Raad hier wel van op de hoogte gebracht hadden moeten worden, maar het college zegt het zelf niet geweten te hebben. En als het college het niet weet, hoe moeten wij het dan weten? En hoe kan het dat het college het niet wist? Want ze zijn wel verantwoordelijk voor de jaarrekening, daar staan deze bedragen in, alleen abusievelijk onder de post Abonnementen.’ Volgens Coumans is dat, wat Van der Star bedoelde, ‘toen hij zei dat hij het niet gelooft’.

Omdat de partij het gevoel heeft nog niet alles te weten, hebben ze opnieuw vragen gesteld aan het college. Met name wil PrO van het college weten, of de wethouder destijds wel op de hoogte is gebracht, en of er overleg is geweest. Ook wil PrO weten of hierover in het college is gesproken, en of het gebruikelijk is dat een ambtenaar zonder overleg of medeweten een bedrag van 220.000 euro voorschiet.

Delen: