banner

Opnieuw overlast van evenementenorganisatie in Insaid gebouw


Afgelopen zaterdag zijn bij een evenement in het Insaid-gebouw in Oisterwijk meerdere klachten van geluidsoverlast gemeld. 

Omwonenden hebben zaterdagavond overlast ervaren en hier melding van gemaakt. Iets na 23.00 uur is daarop een melding gedaan en vervolgens meting verricht door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) waaruit bleek dat de geldende norm werd overschreden. Ook is kort voor 1 uur in de nacht een melding gedaan en meting verricht, en ook daarbij is een overschrijding geconstateerd. OMWB geeft aan dat beide meldingen dezelfde locatie betreffen. Een latere melding van zondagavond is in opdracht van Gemeente Oisterwijk niet in behandeling genomen; deze werd anoniem gedaan; onbekend is wat die melding betreft.

Meer feesten

In de gegevens van beide tijdstippen staat in het meldingsoverzicht van OMWB een bevestiging van de overschrijding. Daarin staat echter nog niet expliciet vermeld wie de werkelijke veroorzaker is; met meerdere feesten in de buurt wel van belang. (Bron: OMWB)

Er waren deze avond meerder feesten in de omgeving. ‘We vinden het erg vervelend dat dit soort zaken direct met The Inside in verband worden gebracht!’ aldus Alwin Houwing namens de evenementenorganisatie. Volgens Houwing was er onder andere in de George Perklaan nog een feest. Bewoners bevestigen dit, maar zeggen dat hun melding en de meting toch goed gedaan zou zijn en van toepassing zou zijn op de evenementen van The Inside. Ook laten deze weten, geen moeite te hebben met een keer een verjaardagsfeestje in de buurt, maar wel met de structurele invulling van evenementen in het Insaid gebouw.

Bezwaar

Uit het overzicht van OMWB blijkt dat er dit jaar meerdere meldingen zijn geweest van door inwoners ervaren overlast. In enkele gevallen werd een overschrijding geconstateerd, een aantal meldingen zijn te laat of anoniem gedaan waardoor een meting niet mogelijk was, en er zijn er ook een aantal metingen geweest waarbij geen overschrijding werd geconstateerd. Diverse omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor het houden van evenementen op deze locatie; dit bezwaar loopt nog.

Rapport

De OMWB liet maandag weten dat er eerst berekeningen worden gedaan of het onderzoek goed is uitgevoerd, en wat na herberekening het definitieve oordeel is van de deskundigen. Die berekeningen zijn afgerond en het rapport daarvan is woensdag aan de gemeente verzonden. De gemeente is opdrachtgever van de OMWB en verantwoordelijk voor de verdere afhandeling. Het betreffende rapport is door de gemeente ontvangen, maar desgevraagd nog niet openbaar gemaakt.

Boete

De gemeente heeft na eerdere klachten en een daarbij geconstateerde overschrijding van viermaal de toegestane norm, een ‘last tot dwangsom’ opgelegd aan de evenementen organisatie. Dat betekent, als er weer een overschrijding plaats vindt die toegerekend kan worden aan deze locatie, de organisatie aan de gemeente per keer een bedrag van 3.500 euro verschuldigd is.

Een woordvoerder van de gemeente liet eerder vandaag weten de betrokken partijen te informeren en nog een besluit te moeten nemen.

Update

Dit besluit is donderdagmiddag genomen: The Inside is door de gemeente gesommeerd een dwangsom te betalen van 3.500 euro, omdat zij volgens de OMWB inderdaad de veroorzaker waren van de geconstateerde overtreding.

Na alle correcties en herberekeningen spreekt de OMWB van een overschrijding van 10 dB.

Er zijn drie meldingen geregistreerd, waarvan de laatste anoniem en daardoor niet in behandeling genomen (Bron: OMWB)