banner

Nieuw nepaccount in de Oisterwijkse politiek?


Is er opnieuw een nepaccount actief in de Oisterwijkse politiek?

Ze, ja het is een mevrouw, doet zich in ieder geval niet voor als een ander. Dat scheelt!

Maar op ‘Wie bent u?’ komt geen antwoord.

Jammer, maar met wat speurwerk hebben we haar toch gevonden!!

Nepaccount

Deze persoon is overduidelijk betrokken bij, heeft kennis over en roert zich in de lokale politiek, met openbare reacties op de huidige regering, de raad en het college van burgemeester en wethouders. We hebben dat in Oisterwijk eerder meegemaakt, en dat heeft destijds voor de nodige onrust gezorgd, toen gedacht werd dat het om een raadslid zou gaan. Het werd uitgebreid digitaal en juridisch onderzocht, maar kon – vanwege haast perfect verborgen digitale verbindingen en mogelijk ook door het te laat starten met een onderzoek – niet meer achterhaald worden. Deze keer is dat anders.

Nieuwe werken

De naam van het nu betreffende twitteraccount en de opmerkingen die gemaakt worden, zijn gericht op het zogenaamde ‘nieuwe werken’, dat na de laatste verkiezingen in Oisterwijk is ingevoerd. In tegenstelling tot wat tot nu toe gebruikelijk was, worden in het ‘Nieuwe werken’ richtingen en afspraken tot nieuw beleid niet vooraf in onderhandelingen gemaakt. Per onderwerp willen de partijen kijken wat het beste past, en wie er voor of tegen is; meer ruimte voor discussie op de inhoud; minder politieke strijd en minder ‘handjeklap’.

Tegen

Bij de totstandkoming van dit proces, waren een aantal mensen tegen. Ze vonden dat de wens van de kiezer onvoldoende aan bod kwam.  In eerste instantie is die indruk logisch, want er was niet op voorhand een duidelijk resultaat te zien. Kiezers die op een bepaalde partij hebben gestemd, omdat die partij bijvoorbeeld voor het milieu vecht, kregen niet meteen duidelijkheid of dat ook ging gebeuren. Ze moeten het resultaat van hun stem afwachten, en dat al of niet later zien gebeuren in de raadsbijeenkomsten.

Resultaat

Het ‘nieuwe werken’ is ingevoerd, en de politiek is van start gegaan. Dat dit niet meteen goed werkt, mag duidelijk zijn uit het begin deze week aangekondigde vertrek van wethouder Jan de Laat. De Laat had meer steun verwacht van zijn partij PrO. Juist in dit ‘nieuwe werken’ kan een wethouder meer tegenwerking ervaren van de eigen partij, omdat de wethouder meer op inhoud en naar wens van de raad moet werken. Alle partijen zijn het er mee eens dat dit er bij hoort.

Resultaat is nog niet voor iedereen zichtbaar. In mei gestart, vakantieperiode er tussen, in oktober is er weer een raadsvergadering…  Kiezers moeten geduld hebben.  Of die straks wel resultaat gaan zien, en tevreden zijn, dat hangt uiteraard af van de besluiten én de uitvoering daarvan.

VVD

Opgemerkt moet worden dat de VVD niet volledig heeft ingestemd met dit proces, en zichzelf als kritische tegenpool heeft neergezet. En nee, de afzender van dit nieuwe nepaccount is niet in die hoek te zoeken! Vorig jaar werd een VVD raadslid verdacht van (overigens nooit bewezen) betrokkenheid bij het ‘Miranda’ nep account, maar in dit geval is dat zeker niet het geval, zo blijkt uit enig speurwerk.

Speuren

De weergave van het ‘pseudoniem’ op twitter, zoals Bastiaan het noemt.

Op herhaaldelijke vragen richting de afzender om zichzelf bekend te maken kwam geen reactie. Er werd wel gereageerd op andere onderwerpen en vragen, maar wie de afzender was bleef onbeantwoord. Het leek erop dat dit geheim moest blijven. Ook diverse raadsleden en collega’s uit de lokale media hadden geen idee, zo bleek bij navraag.

Digitaal werd daarop door onze redactie met het nodige speurwerk uiteindelijk informatie van de afzender opgespoord en daarop konden we haar om uitleg vragen. ‘Ik heb zoals je hebt gezien geen enkele poging gedaan om het geheim te houden. Mijn naam is niet belangrijk, wel het doel.’ Wij zagen het niet, anderen ook niet, maar er is nu contact, dus kunnen we de ‘waarom’ vraag stellen.

PrO

De afzender van de berichten op www.twitter.com.BIOisterwijk is een voormalige PrO lid, die haar partij dit voorjaar de rug heeft toegekeerd, omdat ze onvoldoend richting zag en er naar haar mening teveel in beslotenheid was besproken. ‘Ik doe dit om het innovatieve experiment in Oisterwijk als kritische vrienden te blijven volgen en iedereen scherp te houden. Zie het als pseudoniem voor een initiatief waar meerdere mensen deel van uit kunnen maken. Vergelijk het met Loesje. Een kritische blik op bestuurlijke vernieuwing in Oisterwijk. Iets waar iedereen alleen maar beter van kan worden,’ aldus de afzender, voormalig lid en ooit lijsttrekker van PrO, Marjan Bastiaan.

In deze lijkt dit handelen op dat van voormalig PrO lid en mede oprichter Ad van den Oord, die De Rooie Roeptoeter beheert, en samen met Marjan Bastiaan de partij afgelopen voorjaar heeft verlaten.

 


Marjan Bastiaan geeft een compliment op de vasthoudendheid van PrO, over een ambtenaar die ongevraagd een voorschot van 220.000 euro gaf aan Tiliander, waarover PrO raadslid Ruud van der Star zijn ongeloof uitsprak. Dit ongeloof was voor De Laat de druppel…