banner

Meer arbeidsmigranten in Oisterwijk op bedrijfslocatie toegestaan


Naast een eerdere instemming van de gemeente, om een proef te houden met arbeidsmigranten in een woonwijk, waarbij overigens bleek dat die locaties al bestaan , is er nu ook toestemming verleend aan een bedrijf op het industrieterrein, om arbeidsmigranten op het bedrijfsterrein te huisvesten.

Het college (burgemeester en wethouders) heeft ingestemd om medewerking te verlenen aan uitbreiding van huisvesting voor arbeidsmigranten, werkzaam op het bedrijf Oliviersweg 9 te Oisterwijk. Het betreft hier een agrarisch bedrijf.

Bij een eerder bericht over de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeente Oisterwijk, kwamen diverse reacties binnen, van zowel inwoners die daar geen, alsook inwoners die daar wel overlast van ervaren of bezwaren tegen hebben. Of dat hier ook het geval is, is nog niet bekend.