banner

Oisterwijkse ijsbaan gaat voor Samen IJsersterk!


‘Samen IJsersterk’, met een ‘s’, is de nieuwe slogan van Winter Village Oisterwijk 2018/2019. Afgelopen jaar is het evenement, dat met name de ijsbaan omvat, door een klein team voor het eerst georganiseerd; dit jaar wordt het team uitgebreid met diverse commissies, om het geheel nog professioneler vorm te geven. Het blijft een vrijwilligersclub, met ondersteuning van horeca en sponsoren uit het bedrijfsleven. Dit jaar zal de ijsbaan wederom terugkeren op De Kop van De Lind en wel van 14 december tot en met 6 januari.

De nieuwe organisatie met (vlnr) staand: Martijn van Linden, Mike Michels, Marc Slijper en zittend: Harrie Marse, Heidi Rink, Huiberdien van Tuijl, Mark Verwey.

De bladeren beginnen van de bomen af te vallen en men geniet nog van een mooie nazomer. Het team van vrijwilligers is al volop bezig met de eerste voorbereidingen. In die voorbereiding is een aparte sponsorcommissie, een technische commissie, een vrijwilligerscommissie en een bouwcommissie aangewezen. Ieder heeft zijn eigen specialiteit waar hij/zij zich op inzet. Op deze manier worden de krachten en inspanningen verdeeld, en kan ieder zich concentreren op zijn of haar taak.

Kosten
Alvorens de eerste schaats op het ijs gezet wordt zijn er al hoge bedragen betaald. De huur van de tenten, ijsbaan en vloeren, elektra, communicatie, verzekeringen, toiletvoorzieningen, beveiliging en aankleding… het zijn allemaal kosten die noodzakelijk zijn en voor een deel vooraf betaald moeten worden. Afgelopen jaar heeft de gemeente hier een belangrijke tegemoetkoming in gedaan, maar helaas was deze subsidie maar eenmalig. Een deel van de inkomsten komt vanuit de horeca. Zij nemen het maximale sponsorpakket af en huren daarnaast de horecalocatie. Tot slot dragen zij achteraf een deel van hun omzet af, om de stichting te ondersteunen en financieel gezond te houden. Om de entree laagdrempelig te houden, blijft er daarna toch nog een flinke kostenpost over.

Sponsoren
Om deze kosten te dragen, gaat de stichting op zoek naar sponsoren. De sponsorcommissie is hiertoe uitgebreid met Marc Slijper, Heidi van Rijt en Martijn van Linden. Door de hoge investeringskosten welke een evenement als deze met zich mee brengt, is het erg belangrijk dat de sponsorgelden tijdig binnen komen. ‘Met een 5-koppige sponsorcommissie hopen wij de risico’s van de investering weg te nemen,’ aldus Harrie Marsé, welke inmiddels als ervaringsdeskundige bij de Oisterwijkse ijsbaan de sponsoren benadert. ‘Wij hopen dat de ondernemers de binding met de ijsbaan willen maken en zo genieten van 24 dagen exposure middels reclame op de baan. Dankzij hen kunnen wij als organisatie de entree en schaatsverhuur laag houden.’ Om de verantwoording van de gelden zuiver te houden, heeft de organisatie er voor gekozen om de financiële boekhouding van de stichting transparant te houden. Zo weet iedere sponsor en geldverstrekker wat er binnen de organisatie gebeurt.

De jeugd vermaakt zich op het ijs (Foto: Claudia Copal)

Vrijwilligers
De vrijwilligerscommissie neemt dit jaar nog meer voorbereiding met zich mee. Zij willen dat iedere vrijwilliger zich thuis voelt binnen het evenement. Zij moeten er met een warme Winter Village jas goed bijlopen, om zo het toezicht op en om de ijsbaan te kunnen houden. De uitstraling is hierbij erg belangrijk. De organisatie hoopt dan ook dat er zich dit jaar veel mensen aanmelden om een paar dagen te kunnen helpen! Iedere helpende hand is mee genomen, gedurende de maar liefst 24 dagen. Zonder vrijwilligers geen sociaal evenement!

Samen
Het samenspel wat ontstaat tussen de diverse commissies, de stichting, de horeca, de vrijwilligers en sponsoren moet zorgen voor een ‘familie’ welke toekomstgericht het evenement laat groeien. Samen IJsersterk!

Wie een bijdrage wil leveren, kan mailen naar sponsors@wintervillageoisterwijk.nl