banner

Kerkkoor Moergestel zonder dirigent-organist


Afgelopen zondag heeft het kerkkoor’ Cantate Domino’ in Moergestel de laatste viering gezongen met hun dirigent-organist Ruud Verbunt.

Het contract tussen het parochiebestuur en hem wordt vanwege een gebrek aan wederzijds vertrouwen niet verlengd. Het koorbestuur heeft tot 3x toe een bemiddelingspoging gevraagd aan het parochiebestuur, maar dit werd steeds resoluut afgewezen. Het koor heeft daarom met pijn in het hart afscheid van hem moeten nemen.

De kerk St. Jansonthoofding in Moergstel (foto Joris van der Pijll).

‘Wij hebben 8 jaar fijn met hem gewerkt, hij heeft ons veel geleerd en we hebben vele nieuwe liederen met hem ingestudeerd. Het zijn liederen met mooie melodieën maar ook vaak met een inhoudelijke boodschap, alsmede hebben we ook diverse missen met hem gezongen, zowel in het Latijn als in het Nederlands, dit zijn vooral feestelijke missen. Hij is een kunstenaar op het orgel, hij bespeelt het orgel met handen en voeten, en dirigeerde met hand en hoofd en gezichtsuitdrukkingen en vaak zong hij zelf ook nog mee. Hij is een enthousiast orgelspeler (soms een beetje te hard). U begrijpt dat het moeilijk voor het koor is om hem te laten gaan en het moeilijk gaat worden om mensen te vinden die met ons, we voelen ons toch een wat kwetsbaar koor, weer verder willen en kunnen gaan. Ons rest niets anders dan hem heel hartelijk te bedanken voor alles wat hij voor ons en voor de parochie betekent heeft en deze dank is moeilijk in woorden uit te drukken.’

Op het eind van de viering zong het koor nog een recent lied van hem, waarin ze op weg gestuurd worden om de vrede te leren, je zwaard om te smeden tot een ploegschaar en je speer tot een snoeimes. ‘We wensen hem nog veel sjaloom toe.’Na de viering heeft het koor nog gezamenlijk met hem koffie gedronken en heeft hij een envelop met inhoud ontvangen en elk koorlid heeft hem persoonlijk kunnen bedanken.