banner

Gemeente ziet geen problemen bij fuserende voetbalclubs Oisterwijk


In een brief aan de gemeenteraad, hebben de drie fuserende clubs hun bezwaar geuit op een raadsvoorstel, waarin zes miljoen aan gelden en 7 ton aan garantiestelling wordt gegeven voor de fusie van de clubs. Ook spreken zij hun wantrouwen uit naar de gemeente.

Het voorstel omvat de aanleg van nieuwe velden, en het overnemen van de drie clubgebouwen. Daarvoor is zes miljoen euro uitgetrokken. Een deel van dat geld komt terug in huuropbrengsten. Daarnaast wil de gemeente garant staan voor zeven ton aan leningen , die de club zelf aangaat.

Uit de ingezonden brief blijkt, dat de drie clubs niet tevreden zijn met het voorstel, en dat dit volgen hen afwijkt van eerdere afspraken. ‘Het voorstel van het college aan de gemeenteraad over de financiering van het nieuwe clubhuis op Den Donk is, zo lijkt, onuitvoerbaar. Het college neemt alleen de netto-uitgaven op in zijn voorstel en gaat daarbij vanuit dat de fusieclub zelf voorfinanciert en risico neemt. Hiervoor ontbreekt het de fusie vereniging aan geld. De drie verenigingen kunnen hiermee niet instemmen, wat zij enkele weken geleden ook al duidelijk gemaakt hebben in het overleg met de gemeente.’

Vertrouwen

Volgens de drie clubs is het vertrouwen in de gemeente opnieuw beschadigd. ‘De stuurgroep had, ondanks eerdere ervaringen dat de info en toezeggingen door het college niet altijd betrouwbaar bleken te zijn, echt het gevoel dat we nu samen tot een goed en werkbaar onderhandelingsresultaat gekomen waren. Helaas heeft de stuurgroep moeten vaststellen, na het lezen van het raadsvoorstel, dat wederom dit vertrouwen geschaad is.’

Het risico waar de clubs bang voor zijn, betreft onder andere BTW gelden, en risico’s bij mogelijke verhoging van bouwkosten.  Deze risico’s zijn niet specifiek benoemd in het raadsvoorstel. Toch, zo laat het college weten, ziet het college (burgemeester en wethouders):  ‘… het raadsvoorstel over de voetbalfusie als een realistisch voorstel om voor te leggen aan de gemeenteraad. Het bevat uitgangspunten voor een regelmatig overleg tussen verenigingen en gemeente over risico’s die kunnen optreden. Wij verwachten dan ook dat we ons constructieve overleg met de voetbalverenigingen kunnen voortzetten, ook waar het hun opmerkingen bij het voorstel betreft.

Het is van belang dat beide partijen elkaar vinden, en ook de gemeenteraad nog akkoord gaat met het voorstel. Mocht een der partijen geen instemming verlenen, kan de fusie geen doorgang vinden, en daarmee komt ook de gezamenlijke sportlocatie in het geding.