banner

Justitie pakt misdragende jongeren AZC Oisterwijk aan


AZC jongeren die zich misdragen worden aangepakt. Ze moeten zich voor de rechter verantwoorden en er kunnen per direct beperkende maatregelen worden opgelegd.

Politie heeft in Oisterwijk diverse aanhoudingen verricht (Foto: Dirk Bullens).

Afgelopen maanden waren er ongeveer 7 tot 10 pubers in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, die werden opgepakt voor diefstallen en berovingen. Een reeks van incidenten werden veroorzaakt door deze relatief kleine groep alleenstaande minderjarige asielzoekers. Er volgde een door de burgemeester afgekondigd gebiedsverbod, inwoners waren alert en de politie was opvallend meer aanwezig om bij melding snel in te kunnen grijpen. Deze jongeren hebben van het Openbaar Ministerie een dagvaarding thuis gekregen en moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Nieuwe aanpak
In de tussentijd hebben justitie en politie in overleg met gemeente en AZC gewerkt aan een aanpak, die binnen de mogelijkheden van de wet zorgt voor beperkingen voor de overlast veroorzakende jeugd. Ze maken daarbij gebruik van een zogenaamde ‘gedragsmaatregel’. Deze maatregel kan opgelegd worden door de Officier van Justitie, ter voorkoming van verdere escalatie. Het is een middel dat nog nauwelijks is toegepast, maar volgens justitie kan helpen bij dergelijke situaties, waar jongeren in herhaling crimineel gedrag vertonen. Het geeft rechtsgrond om in te grijpen, in afwachting van hun proces, nog voordat er een rechterlijke veroordeling heeft plaats gevonden.

Er worden aanwijzingen gegeven waaraan de jongere zich verplicht moet houden. Doet deze dat niet, dan geeft deze opgelegde maatregel de begeleiding en politie ‘gereedschap’ om direct in te grijpen. Het OM kan niet specifiek op de individuele personen ingaan, maar te denken valt aan het instellen van een avondklok. Ook het verplichten zich te houden aan huisregels, deelname aan activiteiten, meldplicht en vergelijkbare aanwijzingen kunnen onderdeel uitmaken van een gedragsmaatregel.

Volgende week volgt een uitgebreid achtergrondverhaal over de opvang van minderjarigen in het AZC in Oisterwijk, te lezen in de Nieuwsklok en op deze website.