banner

Joanneskerk Oisterwijk mag nog niet sluiten


De Joanneskerk moet voorlopig open blijven; niet gezegd is hoe of hoe vaak of voor hoe lang.

Een blik op de Joanneskerk en parochie. (foto Joris van der Pijll)

Afgelopen zaterdag 28 juli ontvingen de indieners van het beroepschrift het decreet van de Congregatie voor de Clerus, dat het sluitingsdecreet van bisschop De Korte ongegrond is verklaard. De Heilige Joanneskerk moet dus open en toegankelijk blijven voor de gelovigen. Dit in tegenstelling tot de eerdere sluiting, die overigens al was opgeschort.

Daarmee is de kerk nog niet ‘als vanouds’ open. Nog onbekend is in hoeverre het bisdom ook werkelijk ruimte en medewerking geeft tot het in de praktijk voortzetten van de activiteiten zoals die er voorheen waren. Eerder werden de sloten vervangen en de kerkberichten in de Nieuwsklok vermelden eenmaal per week een kerkdienst op zaterdag, en in de ochtenden op werkdagen een bezoek aan de Mariakapel. Duidelijk een schril contrast met de activiteiten in de andere kerken van de gezamenlijke parochie.

Ad Kennes

Er wordt door de bezwaarmakers alles aan gedaan om zondags om 11 uur en op doordeweekse dagen de mis weer te vieren. En zo laten zij weten: Pastor Ad Kennes is nog steeds beschikbaar voor het uitvoeren van dopen, begrafenissen, trouwerijen en bedieningen. Het telefoonnummer van de pastorie werd eerder afgesloten. De pastor Kennes is te bereiken via parochianenjoanneskerk@gmail.com of op 013 52 878 18.