banner

Korenfestival Oisterwijk slaat vleugels uit (+Film)


Bij de eerste editie van het Korenfestival Oisterwijk, vorig jaar, trokken de IJsselmannen uit Ouderkerk a/d IJssel opvallend veel aandacht. Dat was voor het organiserende comité van De Molenzangers reden om voor het festival van 1 juli dit jaar maar liefst zeven van die shantykoren (zeemansliederen zingend) uit te nodigen.

De Molenzangers uit Oisterwijk (Foto: Fotografie Simone).

800
Die zeven zeemanskoren vormen een derde part van alle in het hart van Oisterwijk optredende koren. Kwamen er in 2017 zo’n zevenhonderd zangers (m/v) naar het vennenstadje; dit jaar stijgt dat aantal naar ongeveer 800. Om die reden komt er ook een extra, zevende podium bij op de brede trappen van theater Tiliander aan het Lindeplein. Behalve aan het Lindeplein komen er ook podiums bij het raadhuis, het Trouwlaantje en de kiosk aan De Lind, aan de Dorpsstraat, de Burg. Verwielstraat en de Stationsstraat.

Het Korenfestival begint om 12 uur met het gezamenlijk zingen van het Oisterwijkse volkslied. Daarna verspreiden de 21 koren zich naar de verschillende podiums. Elk koor geeft die dag drie keer een optreden van zo’n 20 minuten. Telkens op een ander podium. De organisatie heeft berekend dat er 323 verschillende liedjes gezongen worden. ‘Op geen enkel podium valt twee keer hetzelfde liedje te horen’, verzekert Frans de Kivit, voorzitter van het organiserende comité.

Meezingen
Korenfestival Oisterwijk is laagdrempelig, de entree is gratis en ook is het een meezingfestival. Met uitzondering van de shantykoren, die redelijk veel Engels repertoire hebben, zingen de veertien smartlappen- en levensliederenkoren die 1 juli naar het Oisterwijkse dorpshart komen, hoofdzakelijk Nederlandse liedjes. Het korenfestival duurt van 12 tot 17.30 uur. Een samenzang van alle deelnemende koren vormt het sluitstuk en zal plaats vinden voor de kiosk. Meezingen kan ook bij het koor zelf. Hij of zij die interesse hebben om mee te komen zingen, of eerst sfeer willen proeven, kunnen een paar repetitie avonden meedraaien. Aanmelden kan bij secretaris@demolenzangers.nl of tel; 06 20744624.

Naast het korenfestival wacht Oisterwijk 1 juli nog een buitenevenement: het Biermatinee. Dat is van 12 tot 19 uur op het Lindeplein. 25 brouwerijen uit binnen- en buitenland staan er met 75 verschillende (speciaal)bieren. De kelen van alle zangers en zangeressen kunnen dus goed gesmeerd worden. Alle goede dingen in drieën: het is 1 juli in Oisterwijk ook koopzondag.

Een gesprek met de organisatie:

En een filmpje van vorig jaar: