banner

Gemeente Oisterwijk blijft zwijgen over rotonde


2 Weken, na 2 maanden, na 5 maanden, na 4 maanden … we zijn een jaar verder! Ondertussen is er een nieuwe regering, en een nieuwe wethouder, maar nog steeds geen antwoord.

Het onderzoek is deze week precies een jaar oud! Wethouder Dion Dankers heeft het tegenwoordig in zijn portefeuille, hij is van PGB, de ‘wij luisteren naar onze inwoners’ partij. Maar twee weken na het collegebesluit is de reactie er nog steeds niet.

Een fietser geschept op de rotonde aan de Moergestelseweg in Oisterwijk (Foto Toby de Kort).

15 mei stond er op deze website geschreven: ‘Dion Dankers mag binnenkort, na zijn benoeming als wethouder en met zijn nieuwe collega’s, zelf zijn eigen vragen beantwoorden.’ Het werd waarheid, maar ook nu moeten zijn partijgenoten en de inwoners van Oisterwijk nog wachten. Het zijn vragen die hij zelf 2 maanden daarvoor aan de gemeente heeft gesteld, maar waarop hij toen ondanks herhaaldelijk verzoek ook geen antwoord kreeg. Zijn vragen kwamen voort uit een bericht op deze website, waarin werd vermeld dat de gemeente onze redactie maar liefst 5 maanden tevergeefs liet wachten.

Dankers is nu wethouder, maar was hiervoor raadslid voor Partij Gemeente Belangen, en heeft destijds de vragen gesteld namens die partij. Hij, en later ook Carlo van Esch van PGB hebben al enkele malen om de antwoorden gevraagd, Van Esch afgelopen week nog. Het college van burgemeester en wethouders, waaronder Dankers zelf, heeft de antwoorden twee weken geleden al goedgekeurd, maar ergens blijven ze in de organisatie hangen. Op vragen over het waarom dit zo lang duurt, en waarom het betreffende verkeersrapport nooit is toegezonden, krijgen we ‘gewoon’ geen enkele reactie.

Het betreft hier een verzoek tot inzage in een verkeerskundig onderzoek naar de verkeersveiligheid van de rotondes aan de Moergestelseweg in Oisterwijk. Na de aanleg van de rotondes zijn er diverse aanrijdingen geweest, met soms ook ernstig letsel tot gevolg. Dat onderzoek werd in de zomer van 2017 uitgevoerd, en het rapport zou in oktober klaar zijn en worden toegezonden, zo werd toen toegezegd. Alle vragen daarna, bleven onbeantwoord.

De grote vraag is: waarom?