banner

Dinsdag weer Alzheimercafé in Oisterwijk


Het Alzheimercafé in Oisterwijk loopt lekke, maar enige hulp is nog welkom!

Op dinsdag 15 mei stond in het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel als thema centraal, “Huis van Morgen”; nut en noodzaak van het gebruik van hulpmiddelen en zorgtechnologie bij dementie. Gastspreker deze avond was Margo Emmen, verpleegkundige en projectleider bij het Care Innovation Center West-Brabant. Het Huis van Morgen is een organisatie die zich als doel stelt om zo veel mogelijk mensen te informeren over hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij preventie, zelfzorg, eigen regie en zelfredzaamheid. Wat hebben mensen nodig om zo lang mogelijk thuis te wonen?

De avonden van het Alzheimercafé worden goed bezocht (Foto: Marijke Brocken).

Margot had veel concrete en praktische tips over hulpmiddelen, zoals een medicijndispenser die waarschuwt wanneer medicatie moet worden ingenomen, speciale klokken, een easy deurslot waarmee de thuiszorg binnen kan zonder sleutel en een veiligheidsapp dat een waarschuwing geeft als de persoon met dementie te ver weggaat. Na de pauze was er ruimte voor het stellen van vragen, het inwinnen van advies en konden aanwezigen aangeven wat zij zelf nodig hebben om zolang mogelijk in de eigen thuissituatie te kunnen blijven wonen.

Gezocht
Voor het Alzheimer wordt nog een vrijwilliger gezocht die een praktische ondersteuning bieden aan de gespreksleiders en coördinator met betrekking tot de café bijeenkomsten.Dit vraagt circa 3 uur per maandelijkse bijeenkomst. Mocht u interesse hebben dan kunt u voor meer informatie en ter kennismaking contact opnemen met de coördinator van het Alzheimer café: Jeanne Verberk, j.verberk@ziggo.nl, 013-5284571.

Volgende
De volgende café-avond is op dinsdag 19 juni 2018. Het thema is dan “Wanneer opname in zicht komt”. Gastspreker is Klaartje van Montfort, directeur van het Expertisecentrum Familiezorg. Aan een verhuizing naar een verpleeghuis gaat een tijd vooraf vol onzekerheid en vol emoties, omdat niemand wil dat zijn dierbare partner en/of vader en moeder met dementie naar een andere plek moet verhuizen dan het vertrouwde thuis. Klaartje van Montfort gaat in gesprek met twee dochters over het proces dat zij hebben doorlopen met hun moeder met dementie toen zij moest worden opgenomen in een verpleeghuis.

Het Alzheimer café Moergestel – Oisterwijk vindt maandelijks plaats op de derde dinsdagavond in de maand en is gevestigd in Wijkcentrum De Coppele, Prunusstraat 69 in Oisterwijk.

DTZ logo low