banner

Milieustraat Oisterwijk moet groter


Niet alleen inwoners, ook het Oisterwijkse College (burgemeester en wethouders) wil een grotere milieustraat in Oisterwijk.

File voor de Milieustraat in Oisterwijk (Foto: Toby de Kort).

De gemeente Oisterwijk wil een aantal verbeteringen doorvoeren op de milieustraat in Oisterwijk. Het gaat hierbij volgens wethouder Dion Dankers om een aantal ‘quick wins’: “We zorgen voor een betere doorstroming en minder wachtrijen tijdens piekmomenten. Hierdoor blijven bedrijven op de Veldweg beter bereikbaar. Daarnaast creëren we een stortvlak voor groenafval, zorgen voor een betere afvalscheiding en we vergroten de veiligheid op de milieustraat.“ Een bijkomend voordeel van de uitbreiding is dat de gemeente meer afvalstromen kan scheiden, zoals bijvoorbeeld grond en vloerbedekking. Dit zorgt voor minder af te voeren grof huishoudelijk afval.

De Milieustraat in Oisterwijk loopt regelmatig over van de bezoekende inwoners; er ontstaat dan een enorme file vanaf de ingang tot aan, of tot op de Sprendlingenstraat. Het is dan zo druk dat auto’s met aanhangers en bezoekers aan de bedrijven in de buurt, de weg bezetten. Doorgaand verkeer over het industrieterrein heeft daar dan ook last van.

Of de wens van de inwoners om de openingstijden te verruimen ingevuld gaat worden, is nog niet bekend.

Zo ver als je kan kijken, een wachtende rij afval brengers… (Foto: Toby de Kort)

Delen: