banner

Gemeente Oisterwijk krijgt spoorproblemen niet opgelost


Afsluitingen met grote impact, en gevaarlijke situaties op het spoor. De conclusie uit onderstaande is duidelijk: Gemeente Oisterwijk kan de problemen niet oplossen.

De laatste jaren, de laatste maanden nog meer en dan ook in ruimere omvang: inwoners worden geconfronteerd met afgesloten overwegen, en daarmee een grote muur die voor een letterlijke tweedeling zorgt in Oisterwijk. Met alle gevolgen van dien: Mensen die de weg kwijt zijn, oversteken van gesloten overwegen en buurtbewoners die op eigen initiatief het verkeer regelen. En ook slapeloze nachten door getoeter, en mogelijke remmingen van hulpdiensten door verkeersopstoppingen en tegenliggers.

Lees verder onder de film!

Verleden

Oisterwijk is rond het spoor gebouwd. Voor de oorlog liep het spoor ten noorden van Oisterwijk; na de oorlog groeide industrie ‘aan de andere kant’ en later ontstond daar ook woonwijk De Pannenschuur, en sinds kort de KVL. In het verleden ging dat prima samen, maar met de groei van de industrie en woonwijken, de toename van lokaal en het treinverkeer, dat overigens nog verder zal toenemen, blijkt dat spoor meer en meer problemen te geven. Het splitst Oisterwijk in twee!

het mag niet, het is gevaarlijk, maar wat moet je dan? (Foto: Toby de Kort)

Wat is het probleem?

Treinen met pech, stranden op het spoortraject in of nabij Oisterwijk. Het ontregelt het treinverkeer. Treinen rijden erg langzaam, of worden ‘geparkeerd’ in of nabij Oisterwijk. Daardoor blijven slagbomen van overwegen langer dicht of gaan helemaal niet meer open. Soms uren lang.

Ook zijn er seinstoringen, waardoor de overwegbewaking niet meer goed werkt, en ook dan blijven de bomen dicht. ‘Om de weggebruikers te beschermen, is bij ProRail het protocol, dat slagbomen automatisch sluiten als er problemen zijn op het spoor,’ aldus Dion Dankers, wethouder Verkeer en Vervoer. ‘Je wilt namelijk niet dat door bijvoorbeeld een technisch probleem de spoorbomen open blijven en er dan een trein langs komt. Naast het sluiten van de spoorbomen dienen de treinen langzamer te rijden en te claxonneren.’

Wie is verantwoordelijk?

ProRail is verantwoordelijk voor het spoor, en alles wat er op het spoor gebeurt. NS is verantwoordelijk om de treinreizigers te informeren. De politie heeft alleen een rol als er ongelukken gebeuren. Hoewel ProRail het probleem veroorzaakt, of het moet proberen te voorkomen, is de Gemeente verantwoordelijk voor het verkeer op straat, en de lokale bevolking.

Hinderlijk

Dankers: ‘Wij, de gemeente, vinden de situatie meer dan vervelend. En we willen niets liever dan zo snel mogelijk een oplossing vinden, maar dit lijkt makkelijker dan het daadwerkelijk is. Het moet verschrikkelijk zijn als je aan het spoor woont en uren achter elkaar het getingel van de spoorwegovergang hoort of het harde claxonneren van de treinen.’ De gemeente onderkent ook het gevaar en de beperkingen voor het verkeer.

Lees verder onder de film!

Streep door Oisterwijk

Het spoor vormt bij een dergelijke verstoring, letterlijk een streep door Oisterwijk. Bij meerdere afsluitingen, en ook onbekendheid over een eventueel alternatieve route, zitten weggebruikers met de handen in het haar. Verkeer racet door wijken, fietsers en voetgangers nemen die moeite niet, en steken zelf het spoor over. ‘Begrijpelijk zou je kunnen denken, maar is het verstandig? Ik denk dat iedereen daarvan zegt: Nee, dit is niet verstandig! Daarnaast is het ook verboden,’ zo benadrukt de wethouder.

Gevaarlijk!

Wat er ook gebeurt: oversteken is niet toegestaan. Het is gevaarlijk, treinen rijden soms wel, soms op een ander spoor, en omdat hierbij verkeersstromen tegen elkaar in rijden kan het ook voor extra belemmeringen zorgen voor bijvoorbeeld hulpdiensten. De puinhoop is compleet.

Verkeersregelaars

Inwoner in zwarte kleding, regelt verkeer, bij gebrek aan beter… (Foto: Toby de Kort)

Veel inwoners vragen om verkeersregelaars, of gaan zelf als verkeersregelaar midden op het spoor staan (zie foto). ‘Je kunt en mag niet verwachten van de gemeente dat er klaar-overs worden geregeld om de weggebruikers over te laten steken. Hiermee laat de gemeente de weggebruikers een overtreding begaan door ze langs het rode licht en de gesloten bomen te leiden. De enige die dit mogen, zijn algemeen – en bijzonder opsporingsambtenaren. Die heeft de gemeente niet zomaar klaar staan. Sterker nog, ik ben van mening dat je dit niet van de gemeente mag verwachten.’

Politie bellen?

De wethouder vervolgt: ‘Dan zou je nog kunnen zeggen dat de politie dat dan maar moet doen. Gelet op de personele capaciteit kunnen zij helaas ook niet aan die vraag voldoen.’ Maar ook dan ziet de gemeente die oplossing niet zitten, omdat het een verkeerd voorbeeld geeft. Het heeft, zo is uit reacties van inwoners gebleken, dan ook geen zin de politie te bellen, want die komen niet.

Ook de gemeente kan niet gebeld worden door inwoners, die bijvoorbeeld gevaarlijke situaties zien bij deze spoorafsluitingen. Er is desgevraagd geen nummer voor beschikbaar, waarop de gemeente in avond- en nachtelijke uren bereikbaar is. Bovendien is de vraag, hetgeen blijkt uit bovenstaande, of de gemeente op dat moment daar iets mee kan, en er mensen beschikbaar zijn die maatregelen kunnen nemen. Vooralsnog niet.

Informatie

Hoewel de gemeente dus geen begeleiding kan en wil bieden bij het oversteken, wil deze wel betere en snellere informatie. Om te beginnen zou er vanuit ProRail sneller en betere informatie moeten komen. ‘Dit onderwerp heeft voor mij de hoogste prioriteit. Als je namelijk als gemeente vroegtijdig, juist en volledig geïnformeerd wordt dan kan er actie op worden ondernomen. Ik heb gemerkt dat dit proces nog de nodige aandacht behoeft en daarmee druk ik het nog maar zachtjes uit. Daarnaast kijken we ook naar de interne communicatielijnen. Kloppen die en worden ze ook als zodanig uitgevoerd.’

Communicatie

‘Verder denken we ook na over (innovatieve) communicatiemiddelen die we in kunnen zetten om de inwoners/weggebruikers te informeren.’ De wethouder waardeert hierbij overigens ook de inzet van Oisterwijk Nieuws, die met de informatie die beschikbaar is, mede ook gevoed vanuit inwoners en weggebruikers ter plaatse, een aantal keren de informatie heeft verzameld die beschikbaar is.

Veiligheid

Tot slot overweegt de gemeente eventueel wel om mensen in te zetten ‘om weggebruikers er op te attenderen dat ze om moeten draaien en ergens anders een veilige oversteek moeten nemen.’ Deze personen zouden dan wellicht ook informatie kunnen geven over welke overwegen en routes daarvoor beschikbaar zijn. Of dit gaat lukken, en of die bij voorkomende verstoring snel genoeg beschikbaar zijn, is nog niet bekend.

Gesprek

Eerder waren er al gesprekken met ProRail, en zijn er afspraken gemaakt, maar die blijken niet afdoende te werken. ‘Als maatregel voor de korte termijn ga ik spoedig met Politie en ProRail in gesprek, om te achterhalen waar op communicatief gebied de schoen wringt. Voor de lange termijn is het belangrijk om de oorzaak aan te pakken en dit is het tweede onderwerp van gesprek met ProRail. Aangezien ik geen ijzers met handen kan breken heb ik niet per direct een compleet pakket aan oplossingen liggen, maar dit probleem heeft een hoge prioriteit.’

Conclusie: Geen oplossing

Duidelijk is dat ProRail het probleem veroorzaakt, en zowel de inwoners als de gemeente met het probleem zit opgescheept. De gemeente kan dit probleem niet oplossen, hooguit beter en sneller informeren, maar de overwegen blijven gesloten, en auto’s, fietsers en – nog vervelender – voetgangers moeten elders hun weg vinden. Dat zullen ze lang niet altijd doen, en daarmee blijft dit een zeer vervelende en gevaarlijke situatie!

Trein verbannen

Er zijn dan ook vele reacties te lezen, van inwoners die flink pissig zijn, dat dit zomaar kan in Oisterwijk. Dat soms voor een half uur of een uur, soms ook 4 tot 5 uur de spooroverwegen dicht zijn, zodat het treinverkeer door kan, en lokaal verkeer niet. Ze voelen zich opgesloten, gedwongen en beperkt in hun bewegingsvrijheid of nachtrust.

Een regelmatig door inwoners geuite oplossing: ‘Als oversteken niet kan en mag, dan maar het treinverkeer stil zetten!’ Ofwel, de gemeente zou van ProRail moeten eisen, dat ze de doorgang op alle overwegen binnen de gemeentegrenzen vrij moeten houden, en als dat niet lukt, het treinverkeer stil- , en alle slagbomen open zetten. Vervolgens voor de treinreizigers bussen inzetten.

Help ons helpen!

Tot slot, omdat een oplossing er voorlopig nog niet is, een paar tips van onze redactie:

Help ons helpen!

Is uw overweg afgesloten? Laat het ons weten!

Is uw overweg open, als u hoort dat andere overwegen dicht zijn? Laat het ons weten!

Mail naar mail@oisterwijknieuws.nl

Wij doen ons best die informatie zo snel mogelijk te delen via onze media…

Google Maps

Google Maps registreert verkeersstromen, weergegeven in groen, oranje of rood. Hieraan kunt u een klein beetje zien of verkeer stil staat, of niet. Het kan u in sommige gevallen helpen een vrije doorgang te vinden.

Klachten

Tot slot, heeft u klachten of tips aan de gemeente over dit onderwerp? Dien ze in bij de Gemeente Oisterwijk, via gemeente@oisterwijk.nl of bel 013 5291311.

Update

Een oplettende inwoner vroeg ons, of we dan niet door de nieuwe spoortunnel op het station kunnen. We zijn even gaan kijken. Helaas: Via die spoortunnel is de doorgang naar de andere kant niet mogelijk. Het perron is wel bereikbaar, maar van daar kan je niet naar de openbare weg, er is aldaar een hek geplaatst.