banner

Film: Lintjesregen in Moergestel


Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning werden dit jaar twee inwoners in Moergestel Koninklijk onderscheiden.

Tonnie van Elderen – Moergestel

Decorandus (79) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1981 – heden Vrijwilliger bij Stichting SWM/O (Stichting Wielerronde Moergestel Oisterwijk)
1999 – heden Beheer Mariakapel Oisterwijkseweg Moergestel

Burgemeester Hans Janssen feliciteert Tonnie van Elderen en zijn vrouw (Foto: Masja Vlaminckx).

Sinds de oprichting is de heer Van Elderen actief voor de stichting SWM/O (Stichting Wielerronde Moergestel Oisterwijk). Meestal in de rol als vlaggenist. Toen de activiteiten van de stichting werden uitgebreid met het organiseren van een veldrit, heeft de heer Van Elderen direct zijn diensten aangeboden. Hierbij is hij op vele manieren inzetbaar. Zowel tijdens de voorbereidingen in de maanden vooraf, maar ook tijdens de wedstrijden zelf.

De laatste jaren fungeert de heer Van Elderen als parkeerwachter, vlaggenist of verkoper van programmaboekjes. In weer en wind is hij paraat. De laatste jaren organiseert de stichting in de zomer tevens MTB wedstrijden. Ook dan helpt de heer Van Elderen vooraf met de opbouw van het parkoers en als parkeerwacht tijdens de dag zelf.

Als vrijwilliger beheert de heer Van Elderen sinds 1999 de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg in Moergestel. Deze kapel wordt door heel veel mensen uit de gemeente Oisterwijk en zelfs daarbuiten druk bezocht. Voor veel mensen is deze kapel een belangrijke plek om regelmatig te bezoeken voor troost en vergeving of het aansteken van een kaarsje. Met grote regelmaat komen bruidsparen hun foto’s bij de kapel maken.

Voordat de heer Van Elderen het beheer overnam, hebben zijn schoonouders de kapel jarenlang verzorgd. Een aantal keer per dag fietst de heer Van Elderen naar de kapel. Op vakantie gaat hij niet, zodat hij het beheer niet aan iemand anders over hoeft te dragen. Hij zorgt ervoor, dat oude kaarsjes opgeruimd worden en een nieuwe voorraad kaarsjes steeds beschikbaar is. Na een crematie of begrafenis wordt vaak gevraagd om de bloemen rondom het Mariabeeld te leggen ter nagedachtenis. De heer Van Elderen legt deze bloemstukken op een prominente plek op het altaar in het kapelletje. Tevens zorgt hij ervoor, dat de kapel schoongehouden wordt en er steeds piekfijn uit ziet.

Ook Jan van Ganzewinkel werd verrast met een bezoek (Foto: Masja Vlaminckx).

Jan van Ganzewinkel – Moergestel

Decorandus (80) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1980 – heden Vrijwilliger Sint Nicolaas comité Moergestel
1980 – heden Penningmeester (voorheen ook secretaris) MOV Moergestel (Missie-, Ontwikkelingsen
Vredewerk)
2002 – heden Vrijwilliger bij Park Stanislaus (woonzorgcentrum Thebe in Oisterwijk)
2012 – heden SVM (Senioren Vereniging Moergestel, afdeling KBO Brabant)

Vanaf 1980 haalt de heer Van Ganzewinkel jaarlijks huis aan huis enveloppen op namens het Sint Nicolaas comité Moergestel. In deze enveloppen kunnen de inwoners van Moergestel een vrijwillige bijdrage doen voor het Sint Nicolaas feest en de heer Van Ganzewinkel zorgt dat deze op de daarvoor bestemde plek komen.

In 1980 trad de heer Van Ganzewinkel aan als secretaris-penningmeester bij MOV Moergestel (Missie-, Ontwikkelings- en Vredewerk). MOV is een werkgroep binnen de deelparochie St. Jans Onthoofding te Moergestel. Als secretaris stelde de heer Van Ganzewinkel de agenda op voor vergaderingen en verzorgde hij de uitnodigingen en notulen. Hij onderhield met name contacten met landelijke organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Naast incidentele activiteiten zoals noodhulp bij rampen heeft MOV drie evenementen die jaarlijks terugkeren (Driekoningen zingen, de vastenactie en de Toer Mee). Voor alle drie de activiteiten zijn, mede dankzij de heer Van Ganzenwinkel, draaiboeken ontwikkeld, omdat zij veel organisatie vragen. Ruim tien jaar geleden stopte de heer Van Ganzewinkel met zijn functie als secretaris, maar bleef wel aan als penningmeester. Tevens is hij nog steeds betrokken bij genoemde activiteiten.

De heer Van Ganzewinkel is sinds 2002 vrijwilliger bij Park Stanislaus (woonzorgcentrum Thebe). Hij vervult hier een behoorlijk aantal werkzaamheden en heeft altijd veel aandacht voor de bewoners. De werkzaamheden die hij verricht zijn: voorbereiden en draaien van de bingo en het verzorgen van de prijsjes 2 x per maand, iedere dinsdagmiddag gastheer in de ontmoetingsruimte, ondersteuning bij gezamenlijke maaltijden tijdens feestdagen, muzikale optredens, vakantieweekend en tijdens carnaval.

Sinds 2012 is de heer Van Ganzewinkel coördinator voor de afdeling Nordic walking bij SVM (Senioren Vereniging Moergestel, afdeling van KBO Brabant). Hij is het aanspreekpunt voor dit onderwerp.

DTZ logo low

Delen: