banner

Vrijdag raadsbreed akkoord in Gemeenteraad Oisterwijk


De vijf politieke partijen zijn bijna zover dat ze hun plannen openbaar kunnen maken.

Onder leiding van Piet de Kroon worden gesprekken gevoerd over een nieuwe vorm van regeren, met een raadsbreed akkoord. Naar verwachting zal de uitwerking van die gesprekken vrijdag bekend gemaakt worden. Dan zal ook bekend worden hoe deze nieuwe regeringsvorm er uit gaat zien en hoe de raad met de inwoners verder gaat werken aan de uitvoering.

Mogelijk dat vrijdag ook de wethouders bekend worden gemaakt.

De nieuwe raad bijeen (Foto: Masja Vlaminckx).

Inwonerbetrokkenheid

De partijen hebben afgesproken dat de inwoners om input gevraagd zal worden. En dat er een openbare presentatie volgt waarna alle inwoners hierover in gesprek kunnen gaan met en hierop kunnen reageren richting de partijen.

Delen: