banner

Verkeersproblemen bij afgesloten spoor Oisterwijk nog niet opgelost


Afgelopen week waren er in Oisterwijk een aantal spoorovergangen afgesloten. Inwoners klagen op dat moment veelvuldig over de blokkade, en vooral ook over het ontbreken van informatie voor de lokale weggebruiker en de onveilige situaties die daaruit voort komen. Met de toename van zowel wegverkeer als treinverkeer, zal dat naar verwachting vaker voorkomen.

Voetgangers en fietsers wagen de oversteek… (Foto: Toby de Kort).

Uit de reacties van inwoners en weggebruikers valt in hoofdlijnen op dat deze de situaties gevaarlijk vinden. Automobilisten, fietsers en voetgangers, waaronder ook jeugd, zoeken hun weg tussen de slagbomen door. Daarbij komt vaak als reden, het gebrek aan informatie over welke overwegen al of niet afgesloten zijn. Weggebruikers die omrijden, worden verderop eveneens geconfronteerd met een afgesloten overweg. Ook ontstaan er files, die de doorgang voor bijvoorbeeld hulpdiensten kunnen belemmeren. Zowel ProRail als de politie hebben aangegeven bij dergelijke situaties geen assistentie ter plaatse te kunnen verlenen.

Vorig jaar was een spoorafsluiting voor de gemeente (zie film) aanleiding om hierover met ProRail in gesprek te gaan. Hieruit kwam de conclusie dat ProRail de gemeente moet informeren, en dat de gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk is om bij voorkomende calamiteiten aan het spoor het overige wegverkeer te regelen, weggebruikers te informeren en de veiligheid te waarborgen.

‘Wanneer gevaarlijke situaties ontstaan kunnen verkeersregelaars geregeld worden, maar deze kunnen niet meteen ter plaatse zijn. Zodra wij op de hoogte gesteld worden van een situatie waarbij één of meerdere spoorwegovergangen gesloten blijven, zetten wij onze communicatiekanalen in om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de situatie,’ aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘We adviseren te kijken of op andere plekken wel veilig overgestoken kan worden en de berichtgeving van ProRail, NS en de gemeente in de gaten te houden.’

Op 23 maart werd er bij een overwegblokkade vanuit de gemeente informatie gegeven over welke overwegen gesloten waren, en welke geopend. Dit bleek een verbetering. Afgelopen week werd die informatie niet gegeven; op de ‘waarom’ vraag geeft de gemeente desgevraagd geen uitleg. Er kwamen die dag opnieuw klachten over het gebrek aan informatie en over gevaarlijke situaties. ‘Levensgevaarlijk, en dat mag niet,’ zeggen zowel de spoorwegen als de gemeente. Treinen rijden langzaam en toeteren, maar tussen de bomen door oversteken blijft volgens hen gevaarlijk en verboden.

Een oplossing bieden betrokken organisaties nog niet. De gemeente is met verschillende partijen in overleg hoe het proces bij situaties zoals deze verbeterd kan worden.

Oisterwijk in Beeld heeft de situatie in december vastgelegd:

 

Delen: