banner

Petruskerk dicht in plaats van Joanneskerk Oisterwijk


Een ingezonden brief over de sluiting van de Joanneskerk, terwijl de Petruskerk wellicht logischer zou zijn:

 

De H. Joanneskerk, binnenkort niet meer het middelpunt van ons dorp?
In oktober 2017 kwam het bericht dat de H. Joanneskerk, gelegen aan De Lind per 1 juli 2018 gesloten wordt. Voor zowel kerkganger als niet-kerkganger onbegrijpelijk dat het middelpunt van het dorp, binnenkort niet meer het middelpunt van het dorp zal zijn. Een plek waar de Dodenherdenking start, altijd een kaarsje opgestoken kan worden, geopend tijdens activiteiten zoals de Moonlight shopping en een plek waar velen zijn opgegroeid en begraven. Zowel het bisdom als het kerkbestuur zeggen dat er een weloverwogen besluit is gemaakt. Hoe is deze keuze tot stand gekomen? Wat is nu eigenlijk de reden voor het sluiten van de kerk? Waarom heeft alleen het kerkbestuur, waar de Joannesgemeenschap geen zitting in heeft, hierover beslist. Vele van onze groot- en overgrootouders hebben de financiële lasten gedragen voor zowel bouw als onderhoud van de kerk, wat het tot dorpseigendom maakt. Tot op heden is het onduidelijk wat nu de echte reden is tot sluiting. Gesprekken en briefwisselingen hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden tussen parochianen en het kerkbestuur. Uitkomst van de gesprekken was dat het bisdom ’s-Hertogenbosch de kerk dicht wilde hebben, terwijl het bisdom de sluiting afschuift op het kerkbestuur.

Te kort aan geld en te weinig kerkgangers zouden redelijke argumenten zijn voor het sluiten van een kerk. Tellingen van het aantal kerkgangers laten een wekelijks aantal zien variërend tussen de 100 en 150 parochianen. Dit in tegenstelling tot de 20 – 40 parochianen wekelijks in de H. Petruskerk. En, het feit dat de H. Joanneskerk nog een vermogen heeft van meer dan 4 miljoen. De ANBI-cijfers van de afgelopen 2 jaar laten winst zien, halen dat argument moeiteloos onderuit. De enige reden die het kerkbestuur geeft is dat de H. Joanneskerk beter verkoopbaar is en niet de hoofdkerk is. Dan rijst de vraag, waarom is deze kerk beter te verkopen dan de H. Petruskerk? Beide monumenten zijn rijksmonumenten. Is het niet zo dat de H. Petruskerk naast een middelbare school ligt die ruimte tot uitbreiding zoekt en geïnteresseerd zou kunnen zijn in de grond van deze kerk? Kan met een simpele wijziging in de statuten en/of het beleid niet een andere hoofdkerk worden aangesteld?

Een blik op de Joanneskerk en parochie. (foto Joris van der Pijll)

Het is dus nog steeds onduidelijk waarom er gekozen is voor de sluiting van de H. Joanneskerk, zonder goede uitleg waarom de keuze is gevallen op dit gebouw en zonder goed overleg tussen bestuur en parochianen.

Het allerergste aan dit hele verhaal is hoe er wordt omgegaan met de mensen. In een ‘dreigbrief’ van het kerkbestuur aan het diakenechtpaar Kees en Annie Schrama is medegedeeld dat als ze per 1 juli geen nieuwe woning hebben gevonden, ze op straat worden gezet en volledig afgesloten worden van gas-licht-water. Ze worden beschuldigd voor het potten van geld omdat kosten en inwoning betaald wordt door de kerk en dat ze wonen in een ambtswoning die niet voor een diakenechtpaar bedoeld is, maar voor priesters. Zelfs nadat meerdere malen is uitgelegd dat voormalig bisschop deze plek hen heeft aangewezen. Voor pastor Ad Kennes is ook nog steeds geen woonruimte gevonden. Bovendien mag hij niet meer elke zondag voorgaan in de H. Mis, maar willen de andere priesters van de parochie per se voorgaan. Resultaat dat pastor Ad Kennes nu elke zondag naar Tilburg gaat om de H. Mis op te dragen. Hoe kan het, dat het kerkbestuur zo omgaat met het diakenechtpaar en de pastor die al jaren zowel de H. Joanneskerk als het dorp trouw hebben gediend?

Het enige doel van deze brief is het creëren van openheid in de zaak. Kan het kerkbestuur eindelijk met antwoorden komen waarom de H. Joanneskerk nu dicht moet en niet de H. Petruskerk? Waarom wordt er zo omgegaan met het pastorale team van de H. Joanneskerk.

Als kerkgemeenschap wordt herderschap verwacht van het kerkbestuur zodat in liefde en overleg goede besluiten genomen kunnen worden. De gemeenschap wordt niet gehoord en alle beslissingen worden in sluiers gehuld. Op zo’n manier willen wij toch niet met elkaar omgaan?

Nico en Carolijn de Bresser

Delen: