banner

Mogelijk vervuilde KVL grond gestort in Heukelom (Update)


Een vorige week aangetroffen illegale mestkuil in Heukelom, is niet de enige verdenking van milieuvervuiling in deze omgeving. In 2016 is door een bezorgde inwoner melding gemaakt van storten van vervuilde grond. Volgens de gemeente is dit onderzocht en is er geen overtreding geconstateerd. De melder denkt dat hij ‘willens en wetens aan het lijntje is gehouden.’

Bijna twee jaar geleden is door een inwoners bij de gemeente melding gemaakt van het storten van vervuilde grond, bij het ophogen van een terrein in Heukelom. De grond zou volgens deze inwoner puin en afval bevatten, en er zou minstens het vermoeden zijn dat er met dit handelen vervuiling zou optreden op het terrein. De grond zou mogelijk afkomstig zijn van de grondsanering op de KVL in Oisterwijk. Vragen die door de inwoner aan de uitvoerende werklui werden gesteld, werden volgens deze inwoner ontweken.

Geen antwoord
Aan de gemeente werd medio 2016 melding gedaan, maar daarop kwam geen reactie. Een aantal maanden later, eind 2016, werd opnieuw navraag gedaan bij de gemeente, en toen werd medegedeeld dat de zaak bekend was, en in onderzoek was bij de Omgevingsdienst Midden en West Brabant. Deze dienst heeft deskundigheid en bevoegdheid om onderzoek te doen naar milieu vergunningen en eventuele overtredingen, zoals geluidsoverlast, lucht- en ook grondvervuiling. Deze dienst werkt namens de gemeente. Daarna bleef het stil. De melder heeft in twee jaar geen terugkoppeling gekregen op zijn melding. De gemeente had begin deze week nog geen informatie  beschikbaar.

De politie, specifiek de milieu agent, heeft het onderzoek naar de mogelijke mestvervuiling in onderzoek genomen. Vanuit de Brabantse Milieufederatie is aangifte gedaan. De melding van vervuilde grond was bij deze agent en de milieufederatie nog niet bekend, maar ook deze mogelijke verontreiniging is nu aan hen bekend gemaakt, en deze gaan ze nu nader onderzoeken.

Gemeente Oisterwijk geeft uitleg

Naar aanleiding van vragen over het storten van mogelijk vervuilde grond in Heukelom, laat de gemeente weten: ‘Er is een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) en Watervergunning verleend voor het ophogen van een perceel gelegen in een waterbergingsgebied.’ Naar aanleiding van de melding: ‘De controle op schone grond is twee keer uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). Daarnaast is toezicht geweest op het bijhouden van de grondtransporten. Eindconclusie is dat er schone grond op een juiste wijze is aangebracht.’ De melder is volgens de gemeente over zijn melding geïnformeerd. ‘Dhr. Schoones  heeft via social media vragen gesteld en we hebben daar via social media ook op gereageerd,’ aldus een woordvoerder van de gemeente.

De betreffende inwoner denkt daar anders over. Hem is wel medegedeeld dat zijn melding is doorgezet, maar een inhoudelijk antwoord zou hij nooit hebben ontvangen: ‘Natuurlijk hebben ze mij niet geïnformeerd. Dat wat hierboven staat kan achteraf juist zijn. De vraag van een enkele inwoner kon genegeerd worden om tot een gedateerde of logische verklaring te komen, met op termijn oncontroleerbare oplossingen. Na twee jaar niks van de Gemeente gehoord hebbende, ben ik als verontruste inwoner willens en wetens aan het lijntje gehouden door een kongsi bestaande uit ambtenaren, projectontwikkelaars en aannemers.’

Het onderzoek naar de illegale mestkuil, en eventuele grondvervuiling loopt nog. De Brabantse Milieu Federatie heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. Of in dat onderzoek ook eventuele andere grondverontreinigingen worden bekeken is nog niet bekend.

 

Delen: