banner

Inwoners pakken regie bij afgesloten overwegen in Oisterwijk


Inwoners uit Oisterwijk nemen bij de regelmatig afgesloten spooroverwegen de regie in eigen hand. Zo blijkt uit reacties van inwoners en uitleg van de gemeente.

Oisterwijk heeft de laatste tijd regelmatig te maken met afgesloten overwegen. Hoewel NS, ProRail en Gemeente aangeven dat oversteken van het spoor bij dergelijke situaties verboden en gevaarlijk is, zijn er toch veel weggebruikers die geen andere uitweg zien. Veelal geven ze als argument aan, dat er geen informatie is welke overwegen wel open zijn, en dus niet weten hoe ver en waar ze naar toe kunnen. Ook het ontbreken van verkeersregelaars is een veel gehoord argument.

Burger inzet

Voetgangers en fietsers wagen de oversteek… (Foto: Toby de Kort).

Vorige week bleken er bij afsluiting van overwegen burgers te zijn die het verkeer gingen regelen. Verschillende inwoners hebben dat gemeld. Ze vonden het een erg goed initiatief. Inwoners die de situatie aanzien, het gevaarlijk vinden wat er op en rond het spoor in Oisterwijk gebeurt, dirigeren  zelfstandig het verkeer tussen de afgesloten bomen door.  Even werd gedacht dat de gemeente officiële verkeersregelaars had ingezet, maar die verklaart dat dit niet het geval is. Eerder liet de gemeente weten nog in overleg te zijn met ProRail om de situatie te verbeteren; verkeersregelaars inzetten is binnen een kort tijdsbestek vaak niet tijdig mogelijk.

 

Delen: