banner

Deze week weer Alzheimercafé Oisterwijk


Deze week is er weer het Alzheimer café.

Op dinsdag 20 maart stond in het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel als thema centraal, Communicatie en dementie; hoe houden we het thuis gezellig? Als gastspreker was aanwezig, mw. Jeanet Hendriks, gedragsverpleegkundige bij De Wever. Jeanet heeft veel ervaring met veranderingen in gedrag bij mensen met dementie. Wanneer je naaste dementie heeft, verandert ook de relatie. Dementie heeft vaak ingrijpende gevolgen, met name op het gebied van het gedrag en de communicatie. De manier waarop u gewend was om met elkaar om te gaan, lukt niet meer. Dit kan leiden tot misverstanden, irritaties, of u voelt zich in de omgang machteloos. De zorg in de thuissituatie kan daardoor een grote belasting voor u zijn. Tijdens deze avond heeft Jeanet verteld hoe je mensen met dementie kunt helpen om zo lang mogelijk de regie te behouden en wat je als naasten kunt doen om het thuis gezellig te houden.

gastsprekers geven uitleg en gaan gesprek aan met het publiek…

Anders kijken

Anders kijken en anders doen is haar motto. Jeanet liet zien door middel van korte filmpjes hoe Video Interventie in de Ouderenzorg (VIO) steun kan bieden en kan helpen in de omgang van het veranderende gedrag. Dit kan helpen om beter te begrijpen wat er omgaat in degene voor wie u zorgt. Maar het laat ook zien wat nodig is om het contact goed te laten blijven verlopen. Aangegeven werd op welke wijze gebruik gemaakt kan worden van de VIO en welke mogelijkheden er zijn in het kader van de vergoeding. Na de pauze namen de gasten interactief deel aan de discussie; er werden voorbeelden van thuissituaties gegeven en Jeanet gaf tips over hoe met bepaalde situaties om te gaan.

Volgende 17 april

De volgende café-avond is op dinsdag 17 april 2018. Als thema dan is gekozen voor de wegen naar zorg: WMO, WLZ, ZVW. Aangegeven zal worden waar deze afkortingen voor staan en hoe we deze zorg kunnen regelen. De avond zal worden verzorgd door vaste gespreksleiders Renske van der Aa en Yvonne van den Meijdenberg.

Het Alzheimer café Moergestel – Oisterwijk vindt maandelijks plaats op de derde dinsdagavond in de maand en is gevestigd in Wijkcentrum De Coppele, Prunusstraat 69 in Oisterwijk.

DTZ logo low

Delen: