banner

De Oisterwijkse Dorpspomp komt terug


Bij de herinrichting van ‘de kop van De Lind’ is de Dorspomp afgebroken; er kwam veel protest van inwoners. In 2016 heeft de gemeenteraad hierover aangegeven de Oisterwijkse Dorpspomp terug te willen in het centrum, en hiertoe werd opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden, en op korte termijn in overleg met de monumentencommissie elders een locatie te zoeken. Veel inwoners vragen zich met regelmaat af: waar, in welke vorm en wanneer?

Plaatsen van de kap…

De belangengroep Dorpspomp 2.0 heeft in samenspraak met het college (burgemeester en wethouders) de inwoners laten kiezen uit vijf plekken; tussen de kiosk en de oude Lindeboom zou het van hen mogen worden, of op de oude plek, maar dat behoorde niet tot de keuzes. Afgelopen weken, kort voor de verkiezingen, vroegen inwoners zich opnieuw af: Waarom is die pomp nog niet geplaatst?

Hoogste punt bereikt…

Ja hij moet terug!
Harrie Marsé (AB) wil de pomp zo snel mogelijk na de verkiezingen herplaatsen, in een kleinere vorm, met een werkende pomp, ‘tussen het gemeentehuis en de kiosk’, zo liet de belangengroep weten. Anne Cristien Spekle (VVD) wil de pomp ook graag terug, met ‘een actieve rol voor de inwoners en ondernemers’, en wil hiertoe na de verkiezingen een voorstel neerleggen in de commissievergadering. Guus Mulders (CDA) wil hem ‘in het voorjaar terug, ergens tegenover De Tijd. Moet natuurlijk wel werken met Koningsdag, de kermis en carnaval. Gezellig met z’n allen rond de pomp!’ Jan de Laat (PrO zegt: ‘het proces loopt nog’ en tot slot reageert Carlo van Esch (PGB) ‘Het is helaas nog niet gelukt, ook niet in overleg met Dorpspomp 2.0. Als het aan ons ligt komt hij zo spoedig mogelijk terug.’ De locatie laat PGB aan de inwoners, ‘maar de optie tussen kiosk en oudste boom is een mogelijkheid die vaak aangegeven wordt.’

Het voegwerk…

Uit de reacties blijkt dat de politici nog steeds vinden dat de pomp terug moet komen. Over de plek en uitvoering zijn de meningen verdeeld, en dat zal na de verkiezingen in de nieuw gevormde Commissie Ruimtelijke Zaken worden besproken. Ook moet de ‘smaak’ van de monumentencommissie hierin worden meegewogen, omdat de plaats die gekozen gaat worden, zover dat een centrumlocatie betreft, valt onder Beschermd Dorpsgezicht. Hij komt dus terug, dat is zeker!

Foto’s
Op de foto’s ziet u onder andere metselaar Johan Verweij, bij de bouw van de huidige pomp in de tachtiger jaren. De pomp werd gebouwd naar een voorbeeld uit begin vorige eeuw. Een dergelijke dorpspomp fungeerde in die tijd op dat veld als watertappunt en ontmoetingsplek (Foto’s uit archief Ad Smarius).

Delen: