banner

Alzheimercafé Oisterwijk goed bezocht


20 Maart is er weer een Alheimercafé!

Op dinsdag 20 februari stond in het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel als thema centraal, stemmingsproblemen bij dementie. Als gastspreker was aanwezig drs. Henk van As, ouderenpsychiater bij GGz Breburg, die kwam vertellen over zijn werk.

De avonden van het Alzheimercafé worden goed bezocht (Foto: Marijke Brocken).

Na een uitleg over het ziektebeeld dementie werd door de heer van As ingegaan op een aantal gedragsveranderingen die met dementie gepaard kunnen gaan. Zo werden genoemd depressie, achterdocht, wanen, hallucinaties, angst en onrust. Hoe kunnen deze gedragsveranderingen worden opgemerkt en bij wie kun je dan terecht voor het stellen van de diagnose, welke behandelmethoden zijn mogelijk? Op welke wijze kan worden omgegaan met alle veranderingen en hoe kan een nieuwe balans worden gevonden?
Er was ook aandacht voor de naasten/mantelzorgers die door het vaak langdurig bieden van zorg overbelast raken. Deze en nog veel meer vragen kwamen aan bod, waarbij de gastspreker op heldere wijze toelichting gaf en volop ruimte bood om met elkaar van gedachten te wisselen. De avond werd – zoals gebruikelijk – op muzikale wijze afgesloten door het samen zingen van het lied “Het zijn de kleine dingen die het doen”.

Volgende

Mede door de grote opkomst – met veel nieuwe gasten – wederom een geslaagde avond. En, zoals door een bezoeker getypeerd, een avond met veel gerichte informatie, met een begrijpelijke uitleg én met een warm welkom gevoel. Voldoende aanleiding dus om ook een bezoekje te brengen aan de volgende café avond op dinsdag 20 maart. Dan is het thema communicatie en dementie. Gastspreker is Jeanet Hendriks, gedragsverpleegkundige bij de Wever in Tilburg. Tijdens deze avond zal zij vertellen over hoe je mensen met dementie kunt helpen om zolang mogelijk de regie te behouden en wat je als naaste kunt doen om het thuis gezellig te houden.

Het Alzheimer café Moergestel – Oisterwijk vindt maandelijks plaats op de derde dinsdagavond in de maand en is gevestigd in Wijkcentrum De Coppele, Prunusstraat 69 in Oisterwijk.

DTZ logo low

Delen: