banner

Oisterwijk gaat woningbouw stimuleren met stimuleringsbudget


De raad van Oisterwijk heeft ingestemd met het steunen van initiatiefnemers die woningbouw realiseren voor de sociale huurmarkt.

Bouwplannen, maar geen idee hoe dit aan te pakken?

Bouwen in Oisterwijk. (foto Joris van der Pijll)

De inschrijfduur voor woningzoekenden in Oisterwijk is momenteel gemiddeld 91 maanden, ruim 7 jaar. Volgens onderzoek door de gemeente zou er binnen de gemeentegrenzen te weinig ruimte zijn om binnen enkele jaren het gewenste aantal van 200 huurwoningen te realiseren. Onderdeel van de uitvoering van de Oisterwijkse Woonvisie is een onderzoek naar de mogelijkheden om dit tekort in de periode 2016-2026 weg te werken.

Met behulp van een stimuleringsregeling worden particulieren, gemeente en derden gestimuleerd om een sociale huurwoning toe te voegen aan de Oisterwijkse woningvoorraad. Daartoe ontvangen zij een subsidie van €10.000 per woning. De raad heeft 22 februari ingestemd met deze regeling.

 

 

Delen: