banner

Is Gemeentenieuws Fakenews of Goednieuws?


Een ingezonden brief van een inwoner, die zich afvraagt of hetgeen door de gemeente in de Nieuwsklok wordt geplaatst, wel waar is?

Goed nieuws in de Nieuwsklok?

In de Nieuwsklok van 14 januari, op de pagina met ‘Gemeentenieuws’, heb ik met belangstelling het volgende gelezen:

Het bestuur
Het bestuur van de gemeente bestaat uit 3 onderdelen: de gemeente raad, de wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad is de hoogste baas van de gemeente en beslist over alle grote plannen. Daarbij houdt ze rekening met de wensen en ideeën van de inwoner.

De gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoner. Om dat goed te kunnen doen, moeten raadsleden weten wat er leeft.

Mijn Conclusie: Ze weten het dus wel bij ons gemeentebestuur, maar … waarom doen ze het dan keer op keer niet?

Van nieuws op de gemeentepagina verwacht je dat het waar is, toch? En het klinkt ook zo logisch: ”De gemeenteraad is de hoogste baas van de gemeente en beslist over alle grote plannen.” Als je dat leest dan denk je: “Dat klopt! Daar hebben ze helemaal gelijk in. Zo heb ik het geleerd op school!?” En toch ben ik wantrouwend. Is dit goede nieuws wel waar?

Als ik aan eerdere artikelen en ingezonden brieven over ons gemeentebestuur in Nieuwsklok en op Oisterwijknieuws.nl denk, slaat de twijfel toe bij mij. Ook het recente, boeiende artikel: “Gemeente versus Inwoners op kosten van…” (klik hier), voedt mijn twijfel. Uit dit artikel blijkt opnieuw dat het College van Oisterwijk zich niet aan de vastgestelde – en in de Nieuwsklok beleden – democratische principes houdt. Keer op keer wordt de hoogste baas van de gemeente – de gemeenteraad – door dit College buiten spel gezet! De gevolgen daarvan zijn de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar geworden in vele wijken en buurten. Genomen besluiten zijn óf niet goed voor de buurt en haar bewoners, óf niet goed doordacht, óf niet goed afgestemd met de buurtbewoners, óf leiden tot bezwaarprocedures en zelfs gerechtelijke procedures. Welvaart gaat nagenoeg standaard voor welzijn!

Waarom laat het College de hoogste baas in de gemeente – de gemeenteraad – niet beslissen over alle grote plannen? Waarom ondermijnen ze – blijkbaar bewust – het democratisch tot stand komen van diverse belangwekkende besluiten? Waarom verhindert het College dat bewoners worden gehoord? Waarom weigert dit College dat de gemeenteraad de bewoners daadwerkelijk vertegenwoordigd? Waarom voeden zij de onvrede onder de bewoners en het wantrouwen in dit College? Waarom zet het College keer op keer de hoogste baas van de gemeente – de gemeenteraad – buiten spel? Begrijpt u mijn wantrouwen en twijfel bij het ‘goede nieuws’ op deze gemeentepagina in de Nieuwsklok?

Uit persoonlijke ervaring weet ik dat veel energie steken in het voortraject leidt tot betrokkenheid. Leidt tot doordachtheid van ideeën, wensen en mogelijkheden. Leidt tot draagvlak! In een aantal gevallen zal dit dan ook leiden tot het voorkomen van juridische procedures. In de Oisterwijkse situatie voorkom je er ieder geval mee dat het College, met twee ongekozen leden die bovendien buiten Oisterwijk wonen, op ondemocratische wijze regeren. Keer op keer zetten zij onze gekozen volksvertegenwoordigers buiten spel. En daarmee ook onze belangen. Is het dus wel ‘goed nieuws in de Nieuwsklok’ als je constateert dat wat dit College met de mond belijdt, je zelden terugziet in haar daden? De handelingen van dit College vertolken het best hun gedachten. Zo gezien lijkt het meer ‘fakenieuws’ dan ‘goed nieuws’!

21 Maart zijn wij voor even ‘de hoogste baas’ in onze gemeente. Wij bepalen dan wie wij als onze ‘betrouwbare, betrokken volksvertegenwoordigers’- in de ware betekenis van het woord – in de nieuwe gemeenteraad willen! De toekomst hebben wij zelf in de hand!

Jan van Doorn, Oisterwijk

Delen: