banner

Social Diner zorgt voor Social Deal in Oisterwijk


Dinsdag 28 november werd in de raadzaal van oisterwijk gesproken over de resultaten van het op 27 oktober gehouden Sociaal Diner. Het resultaat: Een afspraak tot verdere samenwerking met ervaringsdeskundigen van onder meer Het Kiemuur, Mentorhulp Oisterwijk en Contourdetwern om de mogelijkheden op het gebied van dagactiviteiten en vrijwilligerswerk te verbeteren en te vergroten.  De organisaties gaan krachten bundelen om de kwetsbare medemens in de samenleving beter te helpen.

Aan dit diner hebben 24 (kwetsbare) inwoners van de gemeente Oisterwijk deelgenomen. De aanleiding was de vraag of de huidige ondersteuning in de gemeente Oisterwijk aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn voldoende antwoord geeft op de vragen en behoeften die er zijn. Samenvattend is er geconstateerd dat er al veel mogelijkheden op het gebied van dagbesteding en vrijwilligers werk bestaan, maar wel sterk versnipperd. Er is (te) weinig samenwerking. De betrokken organisaties gaan hiermee aan de slag.

 

 

Meedoen

Hierdoor worden mensen die kwetsbaar zijn (denk bijvoorbeeld aan mensen die door langdurige problemen uitvallen in opleiding of werk en hun sociale contacten verliezen) in staat gesteld om met extra ondersteuning (weer) mee te gaan doen in de samenleving. Het mooie daarbij is dat de betrokken doelgroepen ook zelf actief gaan meedoen om invulling en uitvoering te gaan geven aan de tips en aanbevelingen. Er wordt dus niet voor en over hen beslist, maar zij gaan uitdrukkelijk meedenken en meebeslissen.

Delen: