banner

Inwoners spreken schande over AB en VVD Oisterwijk


Vanuit inwoners in de wijk het Westend is een ingezonden brief ontvangen over de stankoverlast en het handelen van de partijen AB en VVD:

Schande!

De landelijke en de lokale overheden moeten zich diep en diep schamen over het feit dat ze door intensivering van de veehouderij de omwonenden van veehouderijen al vele jaren in de stank hebben laten stikken.

Omwonenden die in de nabijheid van een industrieterrein wonen, hoeven maar 1 odeur geur te accepteren. Omwonenden die meerdere veehouderijen in hun directe nabijheid hebben, moeten tot maximaal 14 odeur stank accepteren van de meest dichtbije veehouderij, maar moeten ook nog de stank accepteren van andere omliggende veehouderijen. Voor deze omwonenden kan het betekenen dat ze zelfs meer dan 30 odeur stank moeten accepteren. Het lijkt wel of deze omwonenden door de overheden als derderangs burgers worden beschouwd! En dat uitsluitend en alleen om uitbreidingen van intensieve veehouderijen mogelijk te blijven maken!

In de commissievergadering Ruimte van 30 november kwam duidelijk naar voren dat de coalitie van AB en VVD dit beleid in stand wil blijven houden. In de discussie gaf wethouder Verhoeven duidelijk aan, dat het College altijd de adviezen van de GGD volgt. Deze Wethouder is blijkbaar slecht geïnformeerd door zijn ambtenaren, want de landelijke GGD’en hebben in november 2016 samen in een werkgroep heel duidelijk aan Staatssecretaris Dijksma geadviseerd de geurnorm te verlagen naar 2 odeur binnen de bebouwde kom en 5 odeur voor het buitengebied.

De vereniging Westend en Omwonenden in Oisterwijk en de leden van de Stichting Molenakkers en de Oisterwijkse Milieuvereniging hebben in de vergadering van 30 november de commissie Ruimte bij monde van Eugène Bex ingesproken en verzocht om met een Verordening Geurhinder Veehouderij de geurnormen te verlagen.

Tijdens de commissievergadering kwam in de discussie voor verlaging van de geurnormen echter niet aan de orde dat de bestaande rechten van veehouderijen niet hoeven worden aangetast. Het gaat vooral om toekomstige uitbreidingen van die veehouderijen die tot de grens van de maximale geurhindernorm het aantal dieren willen laten toenemen. Wanneer zoals in Molenakkers ook nog veel omwonenden te maken hebben met z.g. cumulatieve stankhinder van andere bedrijven in hun nabijheid, dan blijven deze omwonenden voor de rest van hun leven in stank zitten, ondanks de emissiebeperkingen die er in 2022 aan zitten te komen.

Het leek wel of we t.a.v. de partijen AB en VVD voor dovemansoren bij de commissie Ruimte hebben ingesproken. Wilt U de inspreektekst die bij de commissie Ruimte is uitgesproken lezen, stuurt u dan een mailtje naar vwoo@ziggo.nl

Namens de Vereniging Westend en Omwonenden in Oisterwijk

Ger van Venrooij en Eugène Bex

Delen: