banner

Geen plek voor auto’s KVL Oisterwijk


Personeel van de bedrijven op KVL, gehuisvest in de gebouwen van de Provincie, bezetten de te weinige plekken die er zijn voor auto’s van de nieuwe bewoners; gemeente heeft vooralsnog geen oplossing. Zeer tevreden en vol vertrouwen dat er over enkele jaren een prettige woonomgeving zal zijn, is het uitzicht op fatsoenlijk parkeren vooralsnog een ramp.  ‘We hebben het met zijn allen goed naar ons zin in de nieuwe wijk, alleen het parkeren is één groot drama.’

Op 26 september vragen inwoners aan een ambtenaar van de gemeente om hulp. Rondom hun recent gebouwde woningen zijn nog slechts beperkt parkeervakken aangelegd en in de straat is een parkeerverbod. Tot overmaat van ramp parkeren volgens de bewoners veel personeelsleden die werken in de naastgelegen gebouwen van de provincie, de oude KVL fabriek, hun auto op de parkeervakken die bedoeld zijn voor deze bewoners. Ook zouden leveranciers en werklui van de provincie de uitrit van bewoners blokkeren.

Zorgen

Een gepland groot parkeerterrein dat in de toekomst aangelegd moet worden, en bestemd is voor winkelend publiek van de nieuwe Boerenbond en supermarkten, zou mogelijk de parkeerdruk van het personeel niet op kunnen vangen. Parkeervakken langs de Almystraat zijn er nog niet; de grond zou van de spoorwegen zijn, en met de aanleg van de nieuwe fietsstraat zijn die parkeervakken nog niet meegenomen. De nieuwe bierbrouwerij in het Ketelhuis krijgt een grote zaal met horecafunctie, en ook die bezoekers zullen ergens moeten parkeren. Het grote restaurant binnen, en het restaurant in de brandweerkazerne zullen naar verwachting ook meer en meer bezoekers aantrekken. Tot slot zijn nog niet alle gebouwen van de provincie ingevuld en ook daarvan kan extra parkeerdruk worden verwacht.

Ongewenst

De verantwoordelijk ambtenaar laat in september weten: ‘Wij krijgen veel vragen over het parkeren. Aan de huurders en bezoekers van KVL wordt gecommuniceerd dat parkeren plaats dient te vinden op de tijdelijke parkeerplaats aan de Ambachtstraat, achter de Boerenbond.’ Op dat parkeerterrein kunnen volgens de gemeente 220 auto’s staan, echter blijkt in de praktijk dat veel personeel dichter bij parkeert, op de plekken die voor de bewoners zijn aangelegd. ‘Men wil het liefst zo dicht bij mogelijk parkeren waardoor er ongewenste situaties ontstaan,’ concludeert ook de ambtenaar, ‘wij gaan de parkeermogelijkheden op en nabij KVL duidelijker maken met verkeersborden. De looproute vanuit de tijdelijke parkeerplaats naar KVL wordt ook beter aangegeven. Hiermee willen wij het parkeergedrag op KVL beter aansturen en zorgen dat huurders/bezoekers zo min mogelijk in de wijk parkeren.’ In de praktijk ter plaatste blijkt dat geen enkele verkeersregel dit ongewenste parkeergedrag afdwingt.

Wethouder

In november vragen de bewoners opnieuw om aandacht, deze keer bij verantwoordelijk wethouder Sjef Verhoeven. ‘De net ingerichte openbare ruimte is op veel plaatsen weer beschadigd door het parkeren op plaatsen die daar niet voor geschikt zijn. Hierdoor ontstaan ook regelmatig gevaarlijke situaties welke vanwege de winterperiode alleen maar erger zullen worden.’ De bewoners merken op dat er modder op de weg ligt, beperkt zicht is vanwege verkeerd geparkeerde auto’s en hier en daar ontbreekt de straatverlichting. Recent werd de nieuwe fietsstraat aangelegd, waar fietsers voorrang hebben en auto’s te gast zijn. Het concept fietsstraat is bedoeld voor een autoluwe omgeving. Volgens de bewoners rijden de automobilisten er veel te hard. ‘Diverse malen hebben we contact opgenomen met uw ambtenaren die het probleem ook erkennen,’ aldus de bewoners in hun brief aan de wethouder.

‘De problemen zijn bekend. Er wordt aan een oplossing gewerkt. Ik hoop u snel te kunnen berichten,’ was het antwoord van de wethouder, nu een maand geleden. De bewoners vragen zich af hoe lang deze overlast nog gaat duren. Vooralsnog is die oplossing er nog niet en, zo zijn de bewoners van mening, voor een tijdelijke maatregel is geen wetsaanpassing nodig…

Delen: