banner

Beschuldiging VVD wethouder Batenburg in de doofpot


De openlijke beschuldiging van belangenverstrengeling, aan het adres van de Oisterwijkse wethouder Ina Batenburg, blijft onbesproken. Op vragen komt geen enkele reactie!

Op 5 oktober werd in de gemeenteraad van Oisterwijk de afhandeling van het nepaccount ‘Miranda Koster’ besproken. Vanuit dit nepaccount werden politieke uitlatingen gedaan over wethouders en raadsleden. VVD raadslid Patrick Simons werd hiervan verdacht, hetgeen een inbreuk op de integriteit en negeren van de gedragscode zou betekenen. Ondanks vele aanwijzingen, konden onderzoekers zijn betrokkenheid niet bewijzen. Tijdens behandeling van dit agendapunt werd ook het handelen van wethouder Batenburg in de gemeenteraad ter discussie gesteld.

Belangenverstrengeling
Raadslid Ruud van der Star (PrO) beschuldigde in die raadsvergadering wethouder Batenburg van onzorgvuldig handelen: ‘Wij keuren het gedrag van de loco-burgemeester (wethouder Batenburg) bij de start van het naar buiten komen van deze affaire af. Naar onze mening heeft daar een vermenging van de functie – van politiek leider van de partij, de loyaliteit naar het betrokken raadslid, en het vervangen van de burgemeester – geleidt tot een onzorgvuldige afweging van belangen. Hierbij heeft het belang van de partij de overhand gehad, boven het algemeen belang van het bestuurlijk geheel van onze gemeente.’

VVD wethouder Batenburg was vooraf door raadslid Simons via haar eigen VVD partij geïnformeerd. Batenburg, toen waarnemend burgemeester, heeft vervolgens na het bekend worden van deze affaire besloten geen onderzoek in te laten stellen. Een besluit dat deze wethouder niet had mogen nemen, omdat ze daartoe niet bevoegd was. Ruud van de Ven, de juiste persoon die in afwezigheid van burgemeester Janssen wel bevoegd was, werd hierover niet geïnformeerd en moest het voorval later via de media vernemen. Bovendien werd het besluit door Batenburg genomen, met enkel informatie vanuit haar eigen VVD partij; aan de bron was niets gevraagd.

Feitenrelaas
Van der Star vraagt hierover in de bewuste raadsvergadering openlijk om uitleg aan wethouder Batenburg, maar krijgt die uitleg niet. Het is burgemeester Hans Janssen die, na een schorsing en overleg buiten de raadszaal, de beantwoording voor zijn rekening neemt en met een voorstel komt: ‘Ik heb geprobeerd alle feiten die zich in die week hebben voltrokken op een rij te zetten. Daar is de conclusie voor mij eigenlijk redelijk helder, dat het gegaan is zoals het hoort. Alleen het beeld is totaal anders. Mijn voorstel zou zijn, laat ik al die pakketjes van feiten samenvoegen tot één rapportage van gebeurtenissen in die weken, inclusief mailwisselingen, en deze aan u voorleggen. En dan trekt u uw eigen conclusie.’

Raadslid Ruud van de Ven (AB) reageert op dit standpunt van Janssen, en poogt uit te leggen dat er volgens hem wel degelijk fouten zijn gemaakt. Ook hierop geeft de burgemeester zijn voorstel dit later middels een feitenrelaas en de bespreking daarvan te behandelen. Tot slot zou ook het ongepast handelen van de gemeentesecretaris nader besproken kunnen worden; die stelde in een mail naar de pers ‘dat zaken uit hun verband werden gehaald’, en dat vonden diverse raadsleden een ongepaste actie.

Na 5 oktober bleef het stil, kwam er geen uitsluitsel, geen feitenrelaas, geen conclusie. Op het herhaaldelijk vragen van onze redactie om een kopie van het feitenrelaas, kwam geen antwoord, volledige radiostilte, niks …

Delen: