banner

Wie maakt er de dienst uit? De raad is aan zet!


Wie maakt er in Oisterwijk de dienst uit? Dat was vorige week de hamvraag.  Een logisch vervolg daarop, als inwoners of raadsleden daar niet tevreden over zijn: Wie doet er wat aan?

Een analyse:

Volgens Ruud van de Ven van Algemeen Belang – de in Oisterwijk grootste partij – gaat het soms goed en snel, en soms juist helemaal niet. ‘Waarom dat jarenlange getreuzel en onduidelijkheid? Is dit een machtsstrijd tussen het College (burgemeester en wethouders) en de ambtelijke organisatie? Of zijn er andere redenen?’ Zo vroeg Ruud zich vorige week hardop af, met de vraag wie er nou eigenlijk de dienst uitmaakt in Oisterwijk. Duidelijk is dat de invloed van de raad, op de uitvoering door de ambtenarij, volgens hem ergens te wensen overlaat. Die signalen horen we vaker.

Wie doet er wat aan?

Opvallende aan deze vraag is misschien nog wel meer de vraagsteller dan de vraag. Hij komt van de partij die met een meerderheid van de stemmen is gekomen, samen met de VVD regeert, en samen alle wethouders heeft aangesteld. Een partij dus waarvan je zou mogen verwachten dat deze zelf voldoende invloed heeft om iets te verbeteren. Gezien de reactie van deze partij, is AB er na bijna vier jaar nog niet naar tevredenheid in geslaagd. Ambtenaren voeren uit wat de gemeenteraad wil, en als die niet goed uitvoeren, is het aan diezelfde gemeenteraad daar op in te grijpen.

Is het waar?

Om een verandering te verkrijgen zou er eerst inzage moeten komen in het huidige proces: Klopt de indruk dat inwoners via de door hen gekozen gemeenteraad te weinig invloed heeft op de uitvoering? Zo ja, waar zit de bekende kink in de kabel? Luisteren raadsleden niet goed naar hun kiezers? Geeft de raad wazige opdrachten? Zijn de wethouders een eigen weg ingeslagen? Zit het bij de gemeentesecretaris, de directeur of de griffie?

In het project ‘Bouwen aan Vertrouwen’, een aantal jaren terug ontstaan uit ontevredenheid en hiaten in hetzelfde proces, kwamen allen unaniem naar buiten met de boodschap dat bij allen een stuk van het probleem zit. Gaat dat dan nu beter? Of juist niet??

Gaat alles goed? Waarom blijft een regerende partij dan commentaar leveren??

Wie of wat is ‘de zwakste schakel’?

Dat AB na ruim drie jaar nog steeds teleurgesteld is in hoe het gaat, zou kunnen verklaren dat verschillende kiezers niet tevreden zijn over de door hen beloofde veranderingen.  Toch is het juist AB, samen met haar partner VVD, die een onderzoek kunnen laten doen en/ of opdracht tot verandering kunnen geven. En precies dat onderzoek, en die opdracht, ontbreekt vooralsnog.

Het mag duidelijk zijn, dat u en wij geen inzage hebben in het gehele proces, niet kunnen beoordelen of en wat er iets mis is, laat staan daar iets aan kunnen doen. AB en VVD kunnen dat wel, eventueel met behulp van de andere partijen PrO en PGB.

De raad is aan zet…

 

 

Delen: