banner

Kerkberichten: St. Jozefparochie Haaren, Moergestel, Oisterwijk,


Hieronder leest u informatie over de activiteiten van de St. Jozef parochie in Haaren, Moergestel en Oisterwijk:

ZATERDAG 25 NOVEMBER T/M VRIJDAG 1 DECEMBER :
HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING

WOORD VAN HET PASTORALE TEAM
Hoogfeest van Christus Koning: laatste zondag van het kerkelijk jaar

Het feest van Christus Koning van het Heelal is een hoogfeest binnen de Rooms-katholieke Kerk dat eind november gevierd wordt, op de 34ste en laatste zondag van het liturgisch jaar. Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicaea.

Sinds 1969 is dit de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Is de viering van het feest recent, het idee van het koningschap van Christus is al heel oud. In de bijbel zelf wordt Hij al verschillende malen ‘koning’ genoemd. Maar hierbij moet Jezus niet gezien worden als een wereldse machthebber die zetelt op een gouden troon en bevelen geeft aan onderdanen. Déze koning is een herder met maar één zorg: er zijn voor Zijn mensen en vooral voor de minsten. Het feest van Christus Koning verwijst naar het Rijk waarin juist de armen en kleinen gezien zullen zijn; naar het eeuwig leven.

OPEN BRABANTSE KERKENDAG
Zondag 26 november

Aanstaande zondag tijdens de Open Brabantse Kerkendag zijn alle kerkgebouwen van de St. Jozef Parochie geopend voor belangstellenden. Vrijwilligers zijn aanwezig om u de bijzonderheden van het kerkgebouw te laten zien en eventuele vragen te beantwoorden.
St. Petruskerk: 13.00-17.00 uur
H. Joanneskerk: 13.00-17.00 uur
H. Lambertuserk: 13.00-17.00 uur
Kerk St. Jans Onthoofding: 10.30-17.00 uur

ADVENTSKRANSEN MAKEN
Jeugdactiviteit woensdagmiddag 29 november

Oisterwijk: 14.30 tot 16.00 uur (St. Jozef Centrum, Kerkstr. 95A)
Haaren: 14.00 tot 16.00 uur (Parochiehuis, Driehoeven 1A)

Zondag 3 december is de eerste Zondag van de Advent. Aan het begin van de adventsperiode organiseren we in de parochie een activiteit voor de jeugd. Kinderen uit de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom om een adventskrans te komen maken.
We zullen in de kerk vertellen over de betekenis van de adventtijd en de kinderen mogen een adventskalender maken. Deelname aan deze activiteit is gratis. De kinderen kunnen gebracht en gehaald worden, maar ouders zijn ook welkom om tijdens de middag aanwezig te zijn. De zelfgemaakte adventskransen worden door de pastor ingezegend waarna de kinderen ze mee naar huis mogen nemen.

AGENDA
zaterdag 25 november:
19.30-21.30 uur: TienerClub 412 voor jongeren van 12-16 jaar (de Voorhof, Kerkstraat 62)
Dinsdag 28 november:
10.00 uur: Vrouwenontmoetingsochtend (pastorie Joanneskerk)
Woensdag 30 november:
19.00-20.30 uur: Eerste bijeenkomst vormelingen (St. Jozef Centrum, Kerkstraat 65A)

 

ST  PETRUSKERK, Oisterwijk
E: st.petrus@jozef-parochie.nl
www.jozef-parochie.nl

MISSEN
Zaterdag 25 november:
9.00 uur: Eucharistieviering
19.00 uur: Eucharistieviering op de vooravond van het hoogfeest van Christus Koning met samenzang.
Celebrant: pastor A. Kennes
Zondag 26 november:
11.00 uur: Eucharistieviering met zang van het Ceaciliakoor en het Gregoriaans koor.
Celebrant: pastor A. Verest
Misintenties: de overleden ouders van den Hout-Raaymakers; Annie Franken-Seebregts (1e jgt.); Ad van Trier.

Maandag 27 november:
9.00 uur: Eucharistieviering
Misintentie: uit dankbaarheid
Dinsdag 28 november:
9.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 29 november:
9.00 uur: Eucharistieviering
Donderdag 30 november:
9.00 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 1 december:
9.00 uur: Eucharistieviering

IN MEMORIAM
Op 16 november namen wij afscheid van Frans Vugs. Hij werd op 30 november 1931 in Oisterwijk geboren en is op 11 november 2017 in Oisterwijk overleden. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en zullen hem aan het altaar gedenken.


H. JOANNESKERK, Oisterwijk
E: h.joannes@jozef-parochie.nl
www.jozef-parochie.nl

MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN
Zondag 26 november:
11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor A. Kennes
Er is Kinderkerk, Kinderwoorddienst en Tienerkwartier.
Misintenties: Cees en Rie Loonen (verj); Tinus van der Wiel (jgt); Loes van Koningshoven.

Maandag 27 november:
12.00 uur: Eucharistieviering
Dinsdag 28 november:
12.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 29 november:
12.00 uur: Eucharistieviering
Donderdag 30 november:
9.15 uur: Rozenkransgebed in de dagkapel
18.00 uur: Aanbidding van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 1 december:
18.00 uur: Aanbidding van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 9 december:
Deze zaterdagavond is in Oisterwijk de eucharistieviering NIET in de Petruskerk, maar in de Joanneskerk

 

KERK ST. JANS ONTHOOFDING, Moergestel
E: st.jansonthoofding@jozef-parochie.nl
www.jozef-parochie.nl

H.MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN
Zaterdag 25 november:
19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering op de vooravond van het hoogfeest van Christus Koning met samenzang.
Celebrant: pastor A. Verest
Misintenties: Janus Klaasen (10de jgt.); Thijs v.d. Wouw e.v. Maria v.d. Poll (verj.); Leen en Jo Smits.
Zondag 26 november:
9.30 uur: Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor Cantate Domino.
Celebrant: pastor A. Verest
Misintenties: voor de levende en overleden leden van ons gemengd koor ‘Cantate Domino’ (vw. het Caeciliafeest)’; overleden fam. van Gils-Ketelaars, dochter en schoonzoon Jo en Frits zoon en schoondochter Anton en Rietje; Riet van Velthoven-Smolders e.v. Frans van Velthoven.

Dinsdag 28 november:
9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering
9.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste
Woensdag 29 november:
9.00 uur: In het parochiecentrum: moment van gebed en meditatie
19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering
Donderdag 30 november:
9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering

AGENDA
Zondag 26 november:
10.30 uur: openstelling kerk b.g.v. Brabantse Open Kerkendag
Dinsdag 28 november:
19.00 uur: overleg over Advents- en Kersttijd
Woensdag 29 november:
19.45 uur: Roosteroverleg

 

H. LAMBERTUSKERK, Haaren
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
www.jozef-parochie.nl

H.MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN
Zaterdag 25 november:
19.00 uur: Eucharistieviering op de vooravond van het hoogfeest van Christus Koning met samenzang.
Celebrant: pastoor F. De Meyer
Misintenties: uit dankbaarheid; Jos en Sjaan Pijnenborg- Pijnenburg; bijzondere intentie; levende en overleden leden van gilde Sint Catharina en Barbara
Zondag 26 november:
9.30 uur: Eucharistieviering met zang van het kerkkoor
Celebrant: pastoor F. De Meyer
Misintenties: Marinus Mathijssen (1ste jgt.); familie Brekelmans-van Haaren; Marleen van de Wiel-Geboers; Peter Eltink; Piet Denissen vanwege zijn sterfdag; overleden leden van de K.B.O. Sjef van de Sande; Sjef Pijnenburg; Jo van de Linden-Hoozemans.

Maandag 27 november:
18.30 uur: Eucharistieviering
Dinsdag 28 november:
18.30 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 29 november:
9.00 uur: Rozenhoedje
9.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 30 november:
17.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste
18.00 uur: Rozenhoedje
18.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 1 december:
9.00 uur: Rozenhoedje
9.30 uur: Eucharistieviering

AGENDA
Woensdag 29 november:
14.00-16.00 uur: Adventskransen maken (parochiehuis)

 

Delen: