banner

Inwoners Haaren 2022 bij Oisterwijk


De inwoners van het Dorp Haaren komen per 2021 of 2022 bij Oisterwijk; zo heeft de raad van Haaren besloten. Het proces naar herinrichting kan worden gestart.

Al vele jaren is bekend dat de inwoners van Haaren meer hebben met Oisterwijk, dan met andere gemeenten, en bij opsplitsen van de gemeente, omdat die onvoldoende toekomstbestendig zou zijn, is dat de meest logische keuze. De gemeenteraad van Haaren had enkele jaren terug al besloten dat die opsplitsing er ‘op termijn’ zou moeten komen; gisterenavond is die termijn vastgelegd op maximaal vier jaar.

2019-2020

Sommige betrokkenen hadden datum naar voren willen halen, maar dat is door uitstel in besluitvorming niet mogelijk gebleken. Eventueel zou er nog een vervroeging kunnen komen, als provincie daar samen met de buurgemeenten toe beslist. In dat geval zou er eerst een kortere en daarna een langere regeerperiode volgen; respectievelijk 2 en 6 jaar. Die optie is niet voor iedereen even gewenst gebleken.  Aannemelijk is dat de provincie er nu voor kiest de overgang gelijk te laten lopen met de verkiezingen van 2022, of die verkiezingen een half jaar te vervroegen.

Overgangsperiode

Hoewel er een principe instemming is van de buurgemeenten, zullen ook daar de gemeenteraden zich moeten buigen over deze verandering in hun toekomstige samenstelling en rekening moeten houden met de gevolgen daarvan. De samenstelling van de gemeente, haar inwoners en de toekomstige politieke samenstelling zal immers na de herindeling anders zijn. Besluiten die komende vier jaar genomen worden, bedoelt voor een realisatie na de herindeling, zijn daarmee discutabel.

Ook moeten afspraken gemaakt worden over de voorwaarden die gelden tot aan de overstap, en onder welke condities die overstap kan plaats vinden. Het kan niet zo zijn dat de huidige gemeente Haaren komende jaren besluiten neemt die gevolgen hebben voor na de herindeling; de toekomstige gemeenten met een lege portemonnee laten zitten is ook niet de bedoeling.

Hoe dergelijke zaken geborgd gaan worden is nog onbekend.

Delen: