banner

Gemeente Oisterwijk betaalt mee aan ijsbaan


Het blijkt een jaarlijks terugkerende discussie: komt er wel of geen ijsbaan in Oisterwijk?

Jeugd geniet op de schaatsbaan in Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Een kostenpost blijkt vaak het probleem, en na een verzoek van de gemeenteraad aan het college (burgemeester en wethouders), en een gesprek met de organisatoren van dit jaar, heeft de gemeente besloten een bijdrage te leveren.

Toine Verhoeven, samen met zijn team van medewerkers de draaiende kracht achter de allereerste, en ook de drie laatste edities van de Oisterwijkse ijsbaan, heeft aangegeven het stokje dit jaar over te geven aan Mike Michels en Mark Verweij. Twee nieuwe ondernemers zijn opgestaan om de kar te trekken en die willen van 14 december 2017 tot en met 7 januari 2018 weer een ijsbaan realiseren. Enkele weken terug zijn daartoe gesprekken geweest met de gemeente; de gemeenteraad had de burgemeester gevraagd ruimhartig te ondersteunen.

Afgelopen week heeft het college besloten ‘de energiekosten van de ijsbaan tot een maximum van 40.000 kWh en vaste lasten voor de elektrakast van de ijsbaan in december 2017 en januari 2018 eenmalig en bij wijze van uitzondering, voor rekening van de gemeente te laten komen.’ Deze bijdrage omvat een kostenpost van € 8.500,-

Delen: