banner

Koppen rollen of handjeklap in raad Oisterwijk?


De gemeenteraad van Oisterwijk bespreekt vanavond twee integriteitskwesties, beide zaken gaan over raadsleden in de coalitie (regering). De grote vraag is of de diepere achtergronden naar boven komen, er echt inhoudelijke gesprekken worden gevoerd en waar nodig maatregelen worden genomen, of dat de twee samenwerkende ‘regeringspartijen’ elkaar de hand schudden en het ‘met de mantel der liefde bedekken’. Een analyse:

Martien Mathijssen (Algemeen Belang) komt aan bod, inzake de verbouwing van zijn woning. Het betreft hier een manier van handelen die weliswaar zijn privé aangaat, maar waarvan een aantal politici vinden dat het niet past bij een raadslid. Het betreft hier onder andere het door Mathijssen negeren van een besluit van het college (burgemeester en wethouders) om een oude bouwvergunning in te trekken. Mathijssen begon met bouwen en dat werd niet gewaardeerd. Hij zou hiermee een aanvaring tussen hem en het college opzoeken.

Patrick Simons (VVD) komt aan bod in het onderzoek naar het nepaccount ‘Miranda Koster’. Er zijn erg veel aanwijzingen van zijn betrokkenheid, maar er is geen bewijs, en het kan volgens de onderzoekers evengoed iemand zijn die hem een hak wil zetten. De VVD heeft Simons echter al wel laten vallen, omdat hij weigerde aangifte te doen. Ook het handelen van VVD vicefractievoorzitter Van Tuyl en hun wethouder Batenburg komen hier mogelijk aan bod; de zaak werd immers wel onderling door hen besproken, maar niet voorgelegd aan de raad. Ze hebben daarmee afgeweken van de gedragscode voor ambtsdragers én afgeweken van het protocol voor mogelijke integriteitskwesties.

9  tegen 11
PrO en PGB zullen er zeker hun zegje over doen, maar of er nog nieuwe zaken aan bod komen valt te betwijfelen, er is immers al erg veel over gezegd. Verdere gevolgen worden dan ook niet verwacht, want als het op stemmen aankomt, is de kans groot dat beide regeringspartijen (VVD en AB) elkaar steunen en met hun meerderheidsstemmen deze keuze bepalen. Het is dan 9 tegen 11, de twaalfde zo mogen we aannemen zal niet mee mogen stemmen vanwege de eigen betrokkenheid.

Toch kan het zijn, als de situaties door de raadsleden dermate ernstig worden bevonden, dat ook de regeringspartijen hun stem geven aan bijvoorbeeld een motie van wantrouwen of treurnis. In de zaak van raadslid Mathijsen, mocht de VVD een dergelijke motie ondersteunen en daarmee hun samenwerkingspartner AB afvallen, zou dit zomaar een coalitiebreuk kunnen veroorzaken.  Bij Simons is die situatie anders, omdat de VVD zelf al haar afkeur kenbaar heeft gemaakt en daarmee voor hen het gezichtsverlies al is geleden.

Ontbrekende informatie

De werkelijke afzender van ‘Miranda Koster’ blijft echter feitelijk onbekend, en het zou dan ook vreemd zijn als de raadsleden een collega hierop afstraffen. Mocht het handelen van de betrokken VVD leden aan bod komen, dan kan dit onderwerp nog wel een staartje krijgen.

Dit handelen ontbreekt volledig in het onderzoeksrapport. Er staat wel vermeld dat ‘… de heer Simons contact heeft gehad met enkele partijgenoten…’ ,  maar de namen van die partijgenoten ontbreken. De melding van Oisterwijk Nieuws aan de burgemeester ontbreekt in het rapport én de (onjuiste) afhandeling op die melding is ook volledig weggelaten …

Delen: