banner

Inwoners Oisterwijk willen meer cameratoezicht


Inwoners in Oisterwijk willen meer cameratoezicht; dat blijkt uit een onderzoek dat door de gemeente werd gehouden.

In totaal deden 427 van de 890 panelleden mee aan het onderzoek. 43% daarvan was op de hoogte van de recent gehouden pilots met cameratoezicht in Oisterwijk. Nagenoeg alle panelleden (96%) vinden het gebruik van cameratoezicht een goed instrument om de openbare orde in de openbare ruimte te waarborgen en overlast te voorkomen. 60% geeft aan zich veiliger te voelen als er in de openbare ruimte cameratoezicht aanwezig is. Voor 39% heeft cameratoezicht geen invloed op zijn of haar veiligheidsgevoelens. 6% vindt cameratoezicht een grote inbreuk op privacy, 29% vindt dit een kleine inbreuk. Driekwart (76%) van de panelleden zou graag permanent cameratoezicht willen bij het Station. Ruim de helft (53%) ziet graag permanent cameratoezicht bij De Lind/Dorpsstraat en 43% bij het Pannenschuurplein. Ook op de andere genoemde locaties ziet een deel van de panelleden graag permanent cameratoezicht. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe locaties benoemd die nog niet in de lijst stonden. Wanneer om een top drie gevraagd wordt staat het Station op nummer 1, De Lind/Dorpsstraat op nummer 2 en het Centrum van Moergestel op nummer 3.

In november komt het onderwerp ter bespreking in de gemeenteraad.

Delen: