banner

Geluidwerende wanden tot 5 meter langs spoor in Oisterwijk


De Spoorwegen zijn voornemens in de nabije toekomst geluidsschermen te plaatsen langs het spoor in Oisterwijk, met hoogten tussen 1,5 en 5 meter.

Voorbeeld van een doorgang van geluidsschermen bij een overweg, zoals weergegeven in de voorbereidende informatie.

Binnenkort krijgt de gemeente gelegenheid een visie te geven over deze plannen, en wensen en bezwaren kenbaar te maken. Met deze visie kan de gemeente invloed uitoefenen op de hoogte en de vormgeving van de geluidsschermen, ongewenste diversiteit langs het spoor beperken en een impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit van en langs het spoor. In voorbereiding hierop krijgt de gemeenteraad eveneens gelegenheid haar zegje hierover te doen. Donderdag 2 november is er om 20.30 in het raadhuis een zogenaamde beeldvormingsavond over dit onderwerp.

 

Delen: