banner

Geluidsoverlast in Westend Oisterwijk


In een ingezonden brief met gedicht, vraagt inwoonster Henny van Herck aandacht bij de Oisterwijkse politiek, voor geluidsoverlast in de wijk Westend:


Geachte raadsleden. De overlast stapelt zich op in het Westend. Echter wanneer iedere overlast apart onder de lijn van handhaving blijft kan het nog een hele optelsom worden. Daarom vraag ik uw aandacht voor het onderstaande. Wanneer geeft het college gehoor aan de burger? Sinds enige maanden zijn er continu brommende geluiden te horen in het Westend. Net zoals de stank, worden ook deze klachten door de Omgevingsdienst erkent en geregistreerd, afgehandeld en doorgestuurd naar de gemeente. Slechts 1 geluidsmeting wordt aangeboden, en is deze onder de wettelijk toegestane decibels dan wordt een volgende klacht niet meer in behandeling genomen. Geluid maken in je eigen huis, is het enige wat helpt. In de nacht dringen ze zich behoorlijk irritant op, soms is het slapen met de radio aan. Het zijn laag frequente geluiden die niet voor iedereen hoorbaar of voelbaar zijn, afkomstig van onder andere machines en ventilatoren. Meer info over deze geluiden en klachten vindt u op www.laagfrequentgeluid.nl

Bromzoenen in het Westend
brommende geluiden
zoenen je continu
dag en nacht
of je wilt of niet, de
nieuwste Westend trend
sinds enkele maanden
zit niet tussen je oren
het geluid trilt en golft
versterkt door UMTS mast
door lucht, aarde, riolering,
schedel en zelfs je oren
heel zachtjes naar overal
tot in je hart, verontrustend
geen decibel kan er tegenop
de een hoort het
en de ander niet
machines en ventilatoren
die pompen en draaien voor
het economisch belang
van boer en achterban
stadsbestuur en landsbelang
produceren naast de stank
nu continu geluidsoverlast
hoorbaar tot ver in de wijk
on(be)grijpbaar, maar
de GGD heeft als oplossing
bij een verstoorde nachtrust
dat (bij)slapen overal kan en
een ontspannen terugkeer naar
eigen woning zo gegarandeerd is
en slaappillen overbodig maakt
een aanrader dus voor een
vaste logeerkamer op het
gemeentekantoor of met
regelmaat van woning ruilen
met burgemeester en wethouder
de beurs daarbij niet vergeten
het zoemen van de liefde
bromt zo dan overal doorheen
tussen wijk en stadsbestuur
Utopia, het paradijs, wat GGD
en woordkeus al niet kan doen
voor de volksgezondheid, maar
waarin volledig voorbij gegaan
wordt aan realiteit en overlast
iets wat krom is recht praten
zegt men dan ook in goed
Nederlands
laag frequente geluiden
komen steeds meer voor
zonder enige wetgeving
tegen de schade ervan
het verbijsterd en irriteert
sluipt je gezondheid binnen
steeds zachtjes brommend
brengt het ongeloof, onrust
opstand die wordt vertaald
in ziekte en mankementen
als je de oorzaak niet kent
zo verwordt de bromzoen
van het Westend, net als
de stank, UMTS mast en
rechtsgang, ook liefdevol
tot economisch belang
in dienstbaarheid aan
het Allerhoogste
niet God
maar de mens
met de meeste macht
©Henny van Herck

Delen: