banner

Geen ijsbaan in Oisterwijk? (Update)


Het blijkt een jaarlijks terugkerende discussie: komt er wel of geen ijsbaan in Oisterwijk?

Burgemeester spreekt inwoners toe bij een eerder protest in 2014 voor behoud van de ijsbaan, nadat de toenmalige organisatie was gestopt.

Vrijwilligers zijn er steeds weer, die er graag de schouders onder zetten. Ook sponsoren worden gevonden, met man en macht als het moet. Bezoekers genieten van het schaatsen, en van het er naar kijken. Regelgeving en vergunningen maken het de organisatie echter erg zwaar. Is het niet de inrichting van het Lindeind, of kosten voor het gras dat hersteld moet worden, dan zijn het wel de beperkingen van mogelijke overlast.

Toine Verhoeven, samen met zijn team van medewerkers de draaiende kracht achter de allereerste, en ook de twee laatste edities van de Oisterwijkse ijsbaan, heeft aangegeven het stokje dit jaar over te geven. Twee nieuwe ondernemers zijn opgestaan om de kar te trekken en die willen van 14 december 2017 tot en met 7 januari 2018 weer een ijsbaan realiseren. Ook zij lopen, zo blijkt uit de vanavond te bespreken motie, tegen beperkingen aan.

PGB, AB en de VVD zullen vanavond een verzoek indienen de mogelijkheden voor een vergunning te verruimen. PrO is al jaren een bekend tegenstander van de ijsbaan op De Lind, en zal zover nu bekend geen handtekening zetten onder het verzoek. Omdat de ijsbaan door inwoners van Oisterwijk zeer gewaardeerd wordt, gaan de partijen verzoeken om de geluidsnorm die zes dagen is toegestaan, te verruimen naar 10. Daarmee zou voldoende ruimte ontstaan om de exploitatie haalbaar te maken.

Update
De raad was unaniem dat er een ijsbaan moet komen. Tornen aan de regelgeving was geen optie, maar na uitvoerige bespreking en uitleg van burgemeester Janssen over regelgeving en risico’s, zijn er in een open debat enkele mogelijkheden besproken die de ijsbaan organisatie kunnen helpen. Een delegatie uit de raad gaat deze komende week bespreken en de ondernemers met advies ondersteunen.

Delen: