banner

Meer dan 20.000 overtredingen N65 bij Haaren


Het aantal ongevallen op de N65 is sinds de plaatsing van flitspalen aan de Rijksweg drastisch gedaald. Dat blijkt ook dit jaar na het opmaken van de balans met betrekking tot overtredingen en ongevallen op de N65. Op zich is dat goed nieuws. Echter, de N65 staat voor wat betreft het absoluut en relatief aantal verkeersongevallen nog steeds bovenaan binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Haaren.

24 uur per dag paraat

Flitspalen op de N65 bij Haaren (Born: Gemeente Haaren).

De groene flitspalen aan de N65 zijn in 2015 vernieuwd van analoog naar digitaal. Hierdoor werken ze 24 uur per dag, 7 dagen per week en staan ze in direct contact met het Openbaar Ministerie.

In het afgelopen jaar hebben de flitspalen tussen de Heusdensebaan en de Mgr. Zwijssenstraat de volgende resultaten opgeleverd:

  • Richting Den Bosch werden 7.113 overtredingen op 6,6 miljoen passanten vastgelegd. Concreet betekent dit ruim 19 verbalen per dag.
  • Richting Tilburg werden 5.586 overtredingen op 6,4 miljoen passanten vastgelegd. Concreet betekent dit ruim 15 verbalen per dag.
  • De paal net na het schilderstraatje richting Tilburg legde 8.946 overtredingen op 6,5 miljoen passanten vast. Concreet betekent dit ruim 24 verbalen per dag.

De aantallen lijken laag maar vergelijkingen met flitspalen in grotere steden laten zien dat de percentages in Haaren vergelijkbaar dan wel hoger zijn.

Aanpak N65 voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Haaren en Helvoirt

De toekomstige ontwikkelingen op en rondom de N65 moeten zorgen voor nog meer verkeersveiligheid. Hiervoor worden onder andere goede parallelwegen en een fietstunnel aangelegd. Naast de maatregelen die hiervoor getroffen worden, vraagt de gemeente ook verantwoordelijkheid van u: let op uw en andermans veiligheid en op uw portemonnee. Respecteer de maximum snelheid. Dit bespaart u onnodige kosten en beperkt de veiligheidsrisico’s!

Delen: