banner

In Memoriam Arnold van Beckhoven Algemeen Belang


Arnold, die aan de wieg stond van onze politieke partij Algemeen Belang, is dinsdag 29 augustus plotseling overleden aan de gevolgen van een longembolie. Hij heeft heel veel voor Algemeen Belang betekend en gedaan. Arnold heeft 12 jaar in de gemeenteraad gezeten, was daarnaast lid c.q. voorzitter van verschillende raadscommissies en zat bijna 20 jaar in de fractie. De laatste jaren leidde hij als technisch voorzitter de fractievergaderingen . Zijn heengaan is dan ook een groot verlies voor onze partij en een grote schok voor onze fractieleden.

Arnold van Beckhoven

Hieronder treft u een in memoriam aan, geschreven door onze oud-fractievoorzitter en medeoprichter Noud Smits.
Ineens dient het onheil zich aan, geheel onverwacht werd onze vriend Arnold van Beckhoven uit het actieve leven weggerukt. Zijn grappen zullen niet langer hoorbaar zijn; zijn kwinkslagen niet langer bepalend voor de wijze waarop hij aandachtig gehoor aan zich wist te binden; zijn enorme kennis van de gewone Oisterwijkse mens, die hij het liefst op straat ontmoette, is verstomd; iemand die zich altijd met veel plezier onder de mensen begaf en aan iedereen een luisterend oor bood laat een grote leegte achter. Arnold had door zijn aanwezigheid zijn plaats opgeëist, niet dwingend, maar heel natuurlijk slaagde hij erin om met zijn charisma zich open te stellen in zijn vele contacten waar hij een graag geziene gast was. Het maatschappelijk leven heeft heel lang mogen profiteren van deze aimabele man, zowel als gemeenteraadslid als commissielid in de politiek, maar ook met trots als bestuurder binnen het sportieve verenigingsleven, waaronder Taxandria.
Zo’n heengaan, zonder afscheid te nemen is onwerkelijk. Als zo’n bericht tot je komt, dan komen onwillekeurig herinneringen boven, die we met grote dankbaarheid moeten koesteren. Ons medeleven gaat vooral uit naar Paula, zijn kinderen Marleen en Joost, partners en kleinkinderen. Het was een groot voorrecht samen met Arnold te kunnen en mogen optrekken. We zullen hem missen in dit leven en altijd om hemblijven geven.

Noud Smits
Voormalig fractievoorzitter van Algemeen Belang

Delen: