banner

20 Jaar vrijwilligster bij Inlooppunt Oisterwijk


Twintig jaar geleden werd in Oisterwijk het Inlooppunt opgericht. Het initiatief daartoe kwam van de gemeente Oisterwijk en van de Dekenale Vereniging. Na de opening van het Inlooppunt in 1997 onder de vlag van het dekenaat, werd al snel gekozen voor een aparte stichting: Stichting Inlooppunt Oisterwijk. Doelstelling van dit ontmoetingscentrum is aan Oisterwijkers gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten en sociale activiteiten te organiseren, onder het genot van een kopje koffie of van een maaltijd. Hiervoor waren veel vrijwilligers nodig. Die werden onder andere geworven bij het Rode Kruis en het Ziekenpastoraat.

Duizenden kopjes koffie

Corrie schenkt al twintig jaar koffie in het Inlooppunt Oisterwijk

Ook Corry Vermeulen werd gevraagd als gastvrouw. Zij was toen al 20 jaar vrijwilligster bij het ziekenpastoraat in haar woonplaats Haaren. Zij was extra welkom als vrijwilligster, omdat sommige gasten het prettig vonden eens te praten met iemand die hen niet kende. En dat kan bij  Corry: wildvreemden storten hun hart bij haar uit . Blijkbaar staat ze daar zo voor open, dat mensen snel over de drempel zijn. Zorgen voor anderen zit haar in het bloed: op jonge leeftijd zorgde zij al voor haar gehandicapte broer; en toen ze haar baan opgaf voor haar gezin (wat in de jaren ‘60 gebruikelijk was) werd ze vrijwilligster o.a. bij het ziekenpastoraat. Sinds de oprichting van het Inlooppunt heeft ze honderden gasten ontvangen en duizenden kopjes koffie ingeschonken!

Vrijwilligerswerk toen en nu

In de afgelopen 20 jaar is het karakter van het vrijwilligerswerk wel veranderd. Vroeger maakten de vrijwilligers naast het ontvangen van de gasten ook de wc’s schoon, streken de tafelkleedjes en stoften de ontmoetingsruimte. Schoonmaakwerk hoort nu niet meer bij hun taak.

Gastvrouwen van het Inlooppunt van nu voeren gesprekjes met hun gasten, zetten koffie, serveren maaltijden en regelen activiteiten zoals breien, sjoelen en rikken. Activiteiten, die Corry nu al 20 jaar met liefde en met heel veel plezier doet. En daar krijg je dan ook van alles voor terug: zo herinnert Corry zich een gast, die aanvankelijk moeite had om naar Het Inlooppunt te komen. Maar toen ze eenmaal over de drempel was, werd ze een enthousiaste deelneemster, die trakteerde op appeltaart voor haar verjaardag en die haar overtollige bloemenvazen schonk aan het Inlooppunt. Zulke voorvallen maken echt dat het  een plezier is om vrijwilligster te zijn!

Viering van twee jubilea

Nieuwe vrijwilligers (m/v) zijn bij het Inlooppunt nog steeds van harte welkom! Interesse? Kom naar onze feestelijke open middag op donderdag 28 september tussen 13 en 16 uur, Kerkstraat 48/48a ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van het Inlooppunt en het 5-jarig jubileum van het Gerard Horvers Huis of kijk eens op www.inlooppuntoisterwijk.nl.

Voor meer informatie zie: www.inlooppuntoisterwijk.nl en www.gerardhorvershuis.nl

DTZ logo low

Delen: